Inter­na­ti­onale opbouw­missies


Nederland moet zich op het gebied van internationale bondgenootschappen en missies loyaal opstellen naar haar bondgenoten, maar moet wel altijd haar eigen afwegingen maken waarbij niet geopolitieke overwegingen de doorslag geven, maar mededogen en duurzaamheid. In dat beleid passen opbouwmissies in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel beter dan militaire missies, ook wanneer die een opbouwcomponent kennen. Wij willen dat het buitenlandse beleid erop gericht is de oplopende spanningen in de wereld te verminderen. Het is noodzakelijk om steeds de oorzaken van de spanningen en conflicten te onderzoeken en niet louter te reageren op het geweld dat door dieper liggende oorzaken wordt opgewekt. Daarmee ontstaan vicieuze cirkels van geweld die mensen tot steeds extremere opvattingen en daden brengen. De voedingsbodem voor geweld en internationale politieke en militaire conflicten dient te worden weggenomen en voor de Partij voor de Dieren is het evident dat Nederland daarin eerder een rol vervult dan in deelname aan militaire missies. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Nederland niet meewerkt aan NAVO-gevechtsmissies en zich terugtrekt uit Mali. Nederland moet de volledige zeggenschap behouden over de eigen krijgsmacht. Daarnaast moet de leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies verhoogd worden van 18 naar 21 jaar.

Het standpunt Internationale opbouwmissies is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws