Motie Voor­dewind/Van Raan c.s. over in de huidige situatie geen recht voor Turkije om een beroep te doen op artikel 5 van het NAVO-verdrag


16 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kans bestaat dat het, nu Turkije delen van Syrië bezet houdt, niet geheel uitgesloten is dat Syrië vergeldingsacties uitvoert op Turkije;

constaterende dat een NAVO-lid een beroep kan doen op andere NAVO-leden om militaire bijstand te krijgen;

verzoekt de regering om steun te verwerven binnen de NAVO om uit te spreken dat de huidige situatie Turkije niet het recht geeft om een beroep te doen op artikel 5 van het NAVO-verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind,
Van Raan,
Van Helvert,
Klaver,
Marijnissen,
Baudet,
Krol,
Van Kooten-Arissen,
Van der Staaij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

VVD, DENK