Motie Asscher/Van Raan c.s. over een addi­ti­onele bijdrage voor nood­za­ke­lijke hulp aan de ontheemden en vluch­te­lingen


16 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van verslechterende humanitaire omstandigheden sinds de inval van Turkije in Noordoost-Syrië en dat 160.000 mensen ontheemd zijn geraakt;

constaterende dat de Verenigde Naties inschatten dat er minimaal 30 miljoen dollar nodig is om nu hulp te kunnen bieden;

verzoekt de regering een additionele bijdrage te bestemmen om noodzakelijke hulp te kunnen bieden aan de ontheemden en vluchtelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher, Van Raan, Van Helvert, Voordewind, Marijnissen, Klaver, Krol, Sjoerdsma, Van der Staaij en Van Kooten-Arissen.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV