Motie Marij­nissen/Van Raan c.s. over in EU-verband komen tot sancties tegen Turkije


16 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad Buitenlandse Zaken enkel geleid heeft tot EU-lidstaten die extra kritisch gaan kijken naar exportvergunningen voor militair materieel aan Turkije;

constaterende dat Turkije nog steeds bezig is met een illegale aanval in Syrië;

verzoekt de regering met gelijkgestemde andere EU-landen op zoek te gaan naar mogelijkheden om alsnog te komen tot de volgende sancties tegen Turkije, en de Kamer hierover spoedig te informeren:

• persoonsgerichte sancties;

• economische sancties;

• diplomatieke sancties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen, Van Raan, Asscher, Klaver, en Krol.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP, CDA, PVV, D66, PvdA, vKA

Tegen

DENK