Motie Ouwehand voor inzet op alle duurzame ontwik­ke­lings­doelen in beleidsnota van Buiten­landse Handel en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


28 juni 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties onderschrijft;

constaterende dat in de beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking SDG’s 14 en 15, te weten bescherming van zeeën en oceanen en herstel van ecosystemen en behoud biodiversiteit ontbreken;

verzoekt de regering, in te zetten op alle duurzame ontwikkelingsdoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: verbied schoonspuiten dieren met hogedruk-spuit

Lees verder

Motie Van Raan over 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer