Motie Van Raan/Kerstens: militaire lucht­havens als goede buur


5 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Kerstens


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GroenLinks

Tegen

FVD