Motie Ouwehand over handels­missies vooraf toetsen op gevolgen voor onder andere het klimaat


26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering na jarenlang lobbyen voor elkaar heeft dat Nederlands kalfsvlees naar China kan worden geƫxporteerd;

constaterende dat kalfsvlees afkomstig is van kalfjes die al binnen een paar uur na de geboorte bij hun moeder zijn weggehaald, omdat zij slechts geboren zijn om de melkproductie van de koe op gang te brengen;

constaterende dat de melkveehouderij en de daarbij horende kalvermesterij een grote impact hebben op klimaat, bijdragen aan ontbossing voor de productie van veevoer en zo negatieve effecten hebben op de eerlijke voedselverdeling, mensenrechten en dierenwelzijn;

verzoekt de regering, handelsmissies voortaan vooraf te toetsen op de gevolgen voor klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid, mensenrechten en de intrinsieke waarde van dieren, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Voor: GL, PvdA, PVDD, SP
Tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, DENK, FvD, PVV, SGP, VVD


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand plan van aanpak ter vemindering stalbranden

Lees verder

Motie Ouwehand: verbied schoonspuiten dieren met hogedruk-spuit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer