Vragen Ouwehand over de bescherming van dieren tegen stal­branden


Indiendatum: 5 jul. 2024

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over de bescherming van dieren tegen stalbranden.

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘500 varkens omgekomen bij uitslaande brand in varkensstal’?[1]
 2. Staat u achter het doel van het vorige kabinet om het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke aantal dierlijke slachtoffers te halveren in 2026?
 3. Kunt u bevestigen dat er sinds 2020 meer dan 280.000 dieren bij stalbranden zijn omgekomen?
 4. Erkent u dat het verschrikkelijk is voor dieren als de stal waarin ze zijn opgesloten vlamvat?
 5. Kunt u bevestigen dat dieren bij stalbranden levend verbranden, stikken door de rook of ernstig gewond raken?[2]
 6. Kunt u bevestigen dat er in de meeste stallen in de gangbare veehouderij geen vluchtroutes zijn voor de dieren en de dieren dus geen kant op kunnen als een brand uitbreekt?
 7. Bent u bekend met het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) uit 2021, waarin werd geconcludeerd dat er vanuit de overheid tot nu toe altijd te weinig aandacht is geweest voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen?[3]
 8. Heeft u gezien dat de OvV ook concludeerde dat de aanpak van stalbranden altijd is gedomineerd door bedrijfseconomische afwegingen en dat de intrinsieke waarde van dieren geen volwaardige rol heeft in de afwegingen rond brandveiligheidseisen van veestallen? Onderschrijft u deze conclusie?
 9. Deelt u de mening dat het beschermen van dieren tegen stalbranden zwaarder moet wegen dan het beschermen van bedrijfseconomische belangen?
 10. Heeft u kennisgenomen van de reactie van de OvV uit 2023, waarin ze stellen dat de aanpak van stalbranden is gestagneerd en de aanbevelingen grotendeels niet zijn opgevolgd? Wat vindt u hiervan?[4]
 11. Hoe vindt u zelf dat de aanpak van stalbranden vordert?
 12. Heeft u gezien dat de Tweede Kamer in 2021 een amendement op de Wet dieren heeft aangenomen waarmee er een wettelijke basis is gecreëerd voor het stellen van regels voor de bescherming van dieren tegen de gevaren van stalbranden?[5]
 13. Bent u van plan dieren beter te beschermen tegen stalbranden, zoals de OvV heeft aanbevolen en de Tweede Kamer heeft gevraagd? Zo nee, waarom niet?
 14. Bent u van plan om gebruik te maken van de wettelijke basis in de Wet dieren en maatregelen te treffen om dieren te beschermen tegen stalbranden? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en op welke termijn kan de Kamer deze tegemoetzien?
 15. Kunt u deze vragen binnen de gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.bd.nl/brabant/500-varkens-omgekomen-bij-uitslaande-brand-in-varkensstal~a99b9051/
[2] https://onderzoeksraad.nl/onderzoek/stalbranden/
[3] https://onderzoeksraad.nl/onderzoek/stalbranden/
[4] https://onderzoeksraad.nl/aanpak-stalbranden-stagneert/
[5] Amendement 35398, nr. 22

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over het ernstig lijden van dieren bij de slacht

Lees verder

Vragen Teunissen over ernstig dierenleed bij de training en inzet van politiehonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer