Vragen Ouwehand en Kostic over de toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen


Indiendatum: 19 apr. 2024

Vragen van de leden Ouwehand en Kostić (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over de toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen.

 1. Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla “Glyfosaat, de goedkeuring van gif”, van 11 april 2024?[1]
 2. Wat is uw reactie op de kritiek van meerdere wetenschappers op het advies van het Ctgb, waaronder dat de aanwijzingen dat glyfosaat bij mensen kanker kan veroorzaken systematisch is weggeredeneerd, dat het OESO-protocol wordt geschonden en dat er geen studies zijn gedaan naar de risico’s op neurodegeneratieve ziekten, zoals Parkinson?
 3. Wat is uw reactie op de uitspraak van het RIVM dat de conclusie van het Ctgb dat er geen relatie is tussen glyfosaat en Parkinson ‘niet logisch’ is?
 4. Kunt u bevestigen dat het belangrijk is om het voorzorgbeginsel toe te passen om te voorkomen dat vele mensen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt u de mening dat het voorkomen van (ernstige) gezondheidsschade belangrijker is dan een eventuele ‘precedentwerking’ wanneer het advies van het Ctgb niet zou worden gevolgd? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat vindt u ervan dat uit onderzoek van onder andere Wageningen University & Research blijkt dat veel bestrijdingsmiddelen overal, waaronder in het menselijk lichaam en huizen van mensen wordt aangetroffen en zelfs in luiers van baby’s?[2] [3]
 7. Kunt u bevestigen dat het ministerie van I&W er onlangs, bij een casus over luchtvaart, door de rechter op is gewezen dat de Staat jarenlang mensenrechten van omwonenden heeft geschonden, de belangen van omwonenden ondergeschikt heeft gemaakt en dat dit hersteld moet worden?[4]
 8. Kunt u bevestigen dat u naar aanleiding van het vernietigende OVV-rapport “Industrie en Omwonenden” heeft besloten om gezondheid leidend te zijn in beleid?
 9. Deelt u de mening dat als de gezondheid leidend zou zijn geweest bij het al dan niet toelaten van glyfosaat, het voorzorgsbeginsel was toegepast? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u de mening dat op basis van het voorzorgsbeginsel tegen het tien jaar langer toestaan van glyfosaat had moeten worden gestemd? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid om, vanwege het voorzorgsbeginsel, alle nationale toelatingen van glyfosaat in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u bereid u alsnog in te zetten voor een Europees verbod op glyfosaat? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden, in ieder geval vóór het commissiedebat over landbouwgif (het zogeheten ‘commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen’)?

[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/glyfosaat-de-goedkeuring-van-gif

[2] https://www.wur.nl/nl/nieuws/170-verschillende-bestrijdingsmiddelen-aangetroffen-in-milieu-dieren-en-mensen-in-nederland.htm

[3] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/glyfosaat-de-goedkeuring-van-gif

[4] https://www.ad.nl/binnenland/rechter-nederland-schendt-mensenrechten-door-te-veel-vlieghinder-bij-schiphol-toe-te-staan~a9aee187/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Kostic over ongeval met transportwagen met kippen

Lees verder

Vragen Kostic over het bericht ‘Dagen na ongeval met vrachtwagen vindt gezin nog tientallen halfkale kippen: ‘Wat hier gebeurt, kan echt niet’’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer