Vragen Ouwehand over het beschermen van dieren tegen hitte


Indiendatum: 5 jul. 2024

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over het beschermen van dieren tegen hitte.

 1. Bent u van mening dat het belangrijk is om dieren te beschermen tegen de hitte?
 2. Onderschrijft u de wetenschappelijke vaststelling van EFSA dat bij vleesvarkens al bij 25 graden Celsius hittestress optreedt, met een versnelde hartslag, stijgende bloeddruk en versnelde oppervlakkige ademhaling als gevolg?[1]
 3. Onderschrijft u de wetenschappelijke vaststelling van de EFSA dat vleeskuikens door hun extreme gewicht waarop ze zijn doorgefokt hun warmte niet goed kwijt kunnen en door hun snelle stofwisseling zelf meer warmte produceren, waardoor ze al bij 25 graden last kunnen hebben van hittestress?[2]
 4. Onderschrijft u de wetenschappelijke vaststelling van de EFSA dat koeien al bij temperaturen boven de 25 graden niet op transport zouden moeten worden gezet, omdat dit hun welzijn ernstig aantast?[3]
 5. Kunt u bevestigen dat het nog steeds is toegestaan om dieren bij 35 graden op transport te zetten?
 6. Kunt u bevestigen dat de Tweede Kamer wil dat de maximumtemperatuur voor diertransporten wordt verlaagd?[4]
 7. Kunt u bevestigen dat de beleidsregel die uw voorganger heeft voorbereid om de maximumtemperatuur te verlagen naar 30 graden zo goed als klaar is?
 8. Wanneer gaat u de aangekondigde beleidsregel notificeren bij de Europese Commissie?
 9. Kunt u bevestigen dat aan de hand van de EFSA-onderzoeken kan worden geconcludeerd dat veel dieren bij een temperatuur van 30 graden nog steeds hittestress zullen ervaren?
 10. Heeft u gezien dat de Tweede Kamer heeft verzocht om de maximumtemperaturen in lijn te brengen met de EFSA-adviezen?[5][6]
 11. Wat gaat u met dit verzoek van de Kamer doen?
 12. Heeft u gezien dat uw voorganger heeft bevestigd dat het nog steeds voorkomt dat dieren op hete dagen ellenlang in hete vrachtwagens voor de deur van slachthuizen moeten wachten, of rondjes moeten blijven rijden tot ze worden uitgeladen?[7]
 13. Erkent u dat er ook een plan nodig is voor een lagere stalbezetting in warme maanden om te voorkomen dat dieren in snikhete stallen komen te zitten of in bloedhete vrachtwagens naar het slachthuis 'moeten’ worden afgevoerd omdat anders de stal te vol zou komen te zitten?
 14. Kunt u bevestigen dat het voor houders van dieren wettelijk verplicht is om dieren in weilanden te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, waaronder hitte?
 15. Kunt u bevestigen dat de Kamer in 2023 heeft verzocht om beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren landelijk te verplichten?[8]
 16. Wat is uw boodschap aan veehouders die ondanks deze wettelijke verplichting hun dieren nog steeds geen beschermingsmogelijkheden bieden tegen extreme temperaturen?
 17. Wat gaat u doen om dieren deze zomer te beschermen op hete dagen, zowel in de stallen, als op transport en in de weide?
 18. Bent u bereid om een hitteplan te ontwikkelen om te voorkomen dat dieren onnodig lijden in warme periodes? Zo nee, waarom niet?
 19. Kunt u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7445
[2] EFSA, “Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport,” EFSA J., vol. 9, no. 1255, pp. 1–44, 2011.
[3] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7442
[4] Motie 36200-XIV, nr. 63
[5] Motie 36200-XIV, nr. 63
[6] Motie 21501-32, nr. 1526
[7] Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren
[8] Motie 28286, nr. 1310

Interessant voor jou

Vragen Kostic over kindermarketing door varkenshouderijen

Lees verder

Vragen Ouwehand over het ernstig lijden van dieren bij de slacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer