Verbod seks met dieren


De Partij voor de Dieren is blij met het verbod op seks met dieren. Het is goed dat er tegen seksuele handelingen met dieren opgetreden kan worden. En dat het produceren, verspreiden en bezitten van dierenporno bestraft kan worden. Wel is het een gemiste kans dat deze wet als uitgangspunt heeft dat seks met dieren slechts onwenselijk is vanwege de aantasting van de goede zeden en niet uitgaat van de onwenselijkheid voor het dier.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de intrinsieke waarde van het dier centraal zou moeten staan. Hierbij valt ook te denken aan het (onverdoofd) castreren van biggen, het kunstmatig insemineren van dieren en de rol van mensen bij de bevruchting en bevallingen van koeien. Om deze reden zou een verbod op seks met dieren niet alleen in het Wetboek van Strafrecht thuishoren, maar dient het ook in de Wet Dieren te worden opgenomen. Het argument dat dit niet mogelijk zou zijn omdat niet kan worden aangetoond dat dieren onder deze handelingen lijden, is wat ons betreft onzin. Wij gaan liever uit van het voorzorgsprincipe: zolang niet kan worden aangetoond dat het dier niet lijdt, moet je het niet doen.