Vragen over een mogelijk onaf­wendbaar vuur­werk­verbod


Indiendatum: dec. 2011

Vragen van het lid Ouwehand aan de ministers van Veiligheid en Jusititie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een mogelijk onafwendbaar vuurwerkverbod.

1. Kent u de uitspraak van de coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmaker dat een vuurwerkverbod onafwendbaar is?¹

2. Wat vindt u ervan dat er steeds meer professioneel vuurwerk van het zwaarste soort, als lawinepijlen, nitraatklappers en vlinderbommen en cobra’s, illegaal vanuit Oost-Europa Nederland binnen worden gesmokkeld?

3. Wat vindt u ervan dat klasse 1.1. vuurwerk met 48.5 gram aan explosieve lading - meer dan in een kleine handgranaat - gewoon via Nederlandse sites online worden aangeboden, onder vermelding dat het verboden is en dat de waarschuwingen van de politie voor het gevaar van dit soort vuurwerk niet serieus moet worden genomen?²

4. Deelt u de mening van de oogartsen dat vuurwerk vergelijkbaar is met munitie en niet in de handen van burgers thuis hoort, omdat de oogschade als gevolg van vuurwerk gelijk is aan die van munitie? ³

5. Kunt u uiteenzetten wat jaarlijks wordt uitgegeven aan de (spoed)behandeling van de honderden gewonden door vuurwerk?4 En heeft u zicht op het aantal mensen dat (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt door vuurwerk, al dan niet gedeeltelijk?

6. Deelt u de mening dat een verbod op consumenten vuurwerk ook in het licht van de (zorg)kosten een welkome bezuiniging zou zijn op de overheidsuitgaven? Zo neen, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat, gezien de toenemende ellende en zeer ernstige ongevallen met het afsteken van vuurwerk, waaronder zeer veel (oog)schade voor mens, dier en milieu, een verbod op het consumentenvuurwerk onafwendbaar is? Zo ja, welke stappen gaat u daarvoor nemen? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3082180/2011/12/19/Vuurwerkverbod-is-onafwendbaar.dhtml
[2]http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/knallers-scoren-over-de-grens
[3] http://www.oogziekenhuis.nl/nieuws/artikel-volkskrant-vuurwerk-of-oorlog-de-schade-is-gelijk.html
[4]http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-gezondheid/28372-vuurwerkslachtoffers-stop-verkoop-consumentenvuurwerk.html

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 23 jan. 2012

1. Kent u de uitspraak van de coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmaker dat een vuurwerkverbod onafwendbaar is?

Ja.

2. Wat vindt u ervan dat er steeds meer professioneel vuurwerk van het zwaarste soort, als lawinepijlen, nitraatklappers, vlinderbommen en cobra’s, illegaal vanuit Oost-Europa Nederland binnen worden gesmokkeld?

Natuurlijk ben ik van mening dat het onjuist en zorgelijk is dat illegaal zwaar knalvuurwerk, dat niet voor de consument bestemd is, op de illegale Nederlandse markt wordt gebracht. Dat vuurwerk hoort absoluut niet in handen van een consument te komen. Het feit dat veel van dit vuurwerk massa explosief reageert, maakt dit nog ernstiger. Daarom zijn door het Kabinet ook al diverse maatregelen genomen:
- De Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) is bezig om zowel fysiek als via internet deze vuurwerkstromen in beeld te brengen en de betrokken personen aan te houden. Er zijn vruchtbare contacten met Poolse handhavingsinstanties gelegd, er wordt samengewerkt met de Duitse politie en douane instanties en adressen van verdachte handelaren worden bekend gesteld aan pakketdiensten, zodat zij alert kunnen reageren op aangeboden zendingen. Eerder zijn al handhavingsafspraken met China gemaakt.
- Deze jaarwisseling is totaal 93.634 kg aan vuurwerk door de diverse opsporingsdiensten in beslag genomen.
- Het Openbaar Ministerie heeft de strafmaat verhoogd voor het maken en gebruiken van (zelfgemaakte) vuurwerkbommen. De nieuwe strafmaat is nu maximaal 2 jaar gevangenisstraf en een aantekening in het strafblad.
- De Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmaker spoort actief personen op die via Internet filmpjes vertonen van zelfgemaakte vuurwerkbommen. Deze personen krijgen een waarschuwing; ernstige overtredingen worden aan de politie doorgegeven die daarop strafrechtelijk onderzoek en vervolging instelt.
- Burgers die gevaarlijke handelingen met vuurwerkbommen zien, kunnen die melden bij Meld misdaad anoniem.

3. Wat vindt u ervan dat klasse 1.1 vuurwerk met 48,5 gram aan explosieve lading - meer dan in een kleine handgranaat - gewoon via Nederlandse sites online worden aangeboden, onder vermelding dat het verboden is en dat de waarschuwingen van de politie voor het gevaar van dit soort vuurwerk niet serieus moet worden genomen?

Zie mijn antwoord op vraag 2.

4. Deelt u de mening van de oogartsen dat vuurwerk vergelijkbaar is met munitie en niet in de handen van burgers thuishoort, omdat de oogschade als gevolg van vuurwerk gelijk is aan die van munitie?

Vuurwerk is in staat om letsel te veroorzaken, zeker bij verkeerd gebruik. De aard van het letsel is afhankelijk van het type vuurwerk, de hoeveelheid kruit in het vuurwerk en de plaats waar de effecten het lichaam raakt. Vergelijken met andere letselveroorzakende artikelen is niet zinvol. Indien vuurwerk wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing door mensen die zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en daarnaar handelen, is de kans op letsel gering.

5. Kunt u uiteenzetten wat jaarlijks wordt uitgegeven aan de (spoed)behandeling van de honderden gewonden door vuurwerk? Heeft u zicht op het aantal mensen dat (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt door vuurwerk, al dan niet gedeeltelijk?

De Stichting Consument en Veiligheid heeft, in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, een rekenmodel (Letsellastmodel) ontwikkeld dat bestaat uit een zorgmodel en een verzuimmodel. Met behulp van dit model en de specifieke gegevens van de letselgevallen over de jaarwisselingen 2006 t/m 2010, zijn de gemiddelde zorgkosten en de gemiddelde verzuimkosten als gevolg van een jaarwisseling berekend.
De totale medische kosten voor de behandeling van slachtoffers bedragen gemiddeld 1,1 miljoen euro per jaarwisseling. Ongeveer een kwart van deze slachtoffers heeft een betaalde baan. De kosten voor hun arbeidsverzuim door de vuurwerkongevallen belopen jaarlijks eveneens 1,1 miljoen. Letsels door vuurwerkongevallen kosten de maatschappij dus gemiddeld 2,2 miljoen euro per jaarwisseling.

6. Deelt u de mening dat een verbod op consumentenvuurwerk ook in het licht van de (zorg)kosten een welkome bezuiniging zou zijn op de overheidsuitgaven? Zo neen, waarom niet?

Laat ik voorop stellen dat letsel zo veel mogelijk voorkomen moet worden en dat uitgaven daaraan, hoewel op dat moment wel besteed, dus eigenlijk altijd te hoog zijn. Ik zie dit los van eventuele bezuinigingen. Van belang blijft mijns inziens om ongeregeldheden rond de jaarwisseling en onjuist omgaan met (illegaal) vuurwerk zo veel mogelijk te voorkomen. Zeker illegaal vuurwerk hoort niet in handen van de consument. Daar blijf ik dan ook vol op inzetten.
Aan een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk zijn natuurlijk ook extra kosten verbonden in de sfeer van bijvoorbeeld de handhaving, het organiseren van professionele vuurwerkshows en omzetderving van de vuurwerkbranche (indien het verbod onmiddellijk in moet gaan). Wanneer elk van de 400 gemeenten ten minste 1 vuurwerkshow organiseert, bij een kostprijs van 1 show van 10.000 Euro, zijn de investeringen hierin al meer dan de bezuinigingen op de letselkosten.

7. Deelt u de mening dat, gezien de toenemende ellende en zeer ernstige ongevallen met het afsteken van vuurwerk, waaronder zeer veel (oog)schade voor mens, dier en milieu, een verbod op het consumentenvuurwerk onafwendbaar is? Zo ja, welke stappen gaat u daarvoor nemen? Zo neen, waarom niet?

Het Kabinet is van mening dat de jaarwisseling een feest moet zijn waar mensen ook door het afsteken van vuurwerk (mits dit legaal gebeurt) veel plezier aan beleven. Op dit moment overweeg ik daarom niet een totaal verbod op consumentenvuurwerk in te stellen.
Daar is mijns inziens nu ook geen draagvlak voor. Ik baseer me daarbij op een gedetailleerd onderzoek naar de beleving van vuurwerk uit 2008. Gelet op de oplaaiende discussie ben ik voornemens om dit onderzoek te actualiseren.

Overigens blijft een belangrijk aandachtspunt bij een eventueel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de verwachting dat een deel van de consumenten naar buitenlands vuurwerk zullen uitwijken, waarop, gezien het illegale karakter ervan, nog minder
controle kan worden uitgeoefend.


Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Interessant voor jou

Vragen (aanvullend) over de 28 in beslag genomen pony's in Elkenrade

Lees verder

Vragen over het op slot blijven van ecoducten op de Veluwe voor groot wild

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer