Foie Gras


ganzen- en eenden­lever

Het is niet mogelijk om foie gras op een diervriendelijke manier te maken. Foie gras mag alleen zo heten als de lever van de gans of eend tenminste vier keer zo groot is als een normale lever. Deze lever is per definitie verziekt. De Partij voor de Dieren is tegen de productie van ganzen- en eendenlever (foie gras) in alle gevallen en pleit voor een import- en handelsverbod op foie gras. Het houden van ganzen en eenden voor foie gras-productie moet ook op Europees niveau verboden worden.

Het is absoluut tegennatuurlijk dat een gans of een eend zich op een manier voedt dat het zijn lever ziek maakt/vervet. Dit kan alleen bereikt worden door vervetting met behulp van dwangvoedering. Foie gras wordt gemaakt door een lange buis in de keel van een gans of eend te steken en zo 3 keer per dag voedsel in de voormaag te pompen. Veel eenden en ganzen raken hierbij gewond aan hals en strot en lopen infecties en botbreuken op. Ook raakt vaak de slokdarm van het dier geperforeerd door de stalen buis. In sommige gevallen bereiken de levers een grootte van wel 10 keer de natuurlijke afmeting. De dwangvoedering en onnatuurlijke vervetting van de lever zorgen voor afschuwelijk en onnodig lijden van de dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws