Vragen Ouwehand over het leven en lijden van konijnen in de vlees­in­du­strie


Indiendatum: 21 dec. 2023

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het leven en lijden van konijnen in de vleesindustrie

1. Wat ging er door u heen toen u de nieuwe beelden zag waarop te zien is hoe konijnen in de vleesindustrie lijden aan verwondingen, schurft, ontstekingen aan hun oren en ogen en hoe zij neurologische verschijnselen vertonen (‘draainek’ of ‘scheve kop’) waardoor ze niet of nauwelijks meer rechtop kunnen staan?[1]

2. Heeft u gezien dat de dieren op deze beelden leven op kale spijlen in de kooien waarin zij zijn opgesloten, zonder de voorgeschreven plastic ‘welzijnsmatjes’ of ’afleidingsmateriaal’ en zonder mogelijkheid om te schuilen?[2] Wat vindt u hiervan?

3. Hoe vaak zijn de hierboven genoemde overtredingen geconstateerd in de afgelopen vijf jaar?

4. Kunt u bevestigen dat uit door Stichting Animal Rights opgevraagde NVWA-inspectierapporten tussen 2017 en 2022 blijkt dat bij de helft van de inspecties melding is gemaakt van ernstige ziektes, óók als de inspecties akkoord werden bevonden?

5. Kunt u bevestigen dat overtredingen als het niet aanhouden van een dag-nacht ritme door middel van verlichting in de stallen, het onjuist registreren van het aantal dode dieren en het onjuist of onvolledig administreren van medicatie, zijn afgedaan met een waarschuwing?

6. Kunt u verklaren waarom er geen sancties worden opgelegd bij deze overtredingen?

7. Heeft u op de beelden gezien dat er verschillende dode dieren tussen de levende dieren lagen?

8. Is de sterfte onder vleeskonijnen nog steeds 17,2%, zoals uw voorganger eerder schreef?[3]

9. Kunt u bevestigen dat dit neerkomt op meer dan 381.000 dode dieren per jaar, met 34.696 moederkonijnen die gemiddeld zes tot zeven keer per jaar worden geïnsemineerd en gemiddeld 6,8 nestjes moeten werpen van gemiddeld 9,4 jongen?[4] Zo nee, op welke cijfers komt u dan uit?

10. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat bij ieder van de 34 bedrijven met konijnen iedere dag opnieuw gemiddeld 30 dode dieren in de kooien liggen?

11. Herinnert u zich dat uw voorganger geraakt was door beelden van dierenleed in de Nederlandse veehouderij en dat zij in beelden uit de konijnenhouderij uit 2019 aanleiding zag om de sector hier op aan te spreken en aan te dringen op verbetering?[5]

12. Wat vindt u er van dat in het jaar dat hier op volgde, 2020, slechts 1 dierenwelzijnscontrole is uitgevoerd in de konijnenhouderij en dan ook niet op eigen initiatief, maar pas nadat er een melding binnen kwam bij de NVWA?

13. Heeft u zelf de indruk dat er sinds 2019 iets is verbeterd? Zo ja, wat en waar baseert u dit op?

14. Herinnert u zich dat uw voorganger in 2020 liet weten in gesprek te gaan met de konijnensector over het centraal registreren van het aantal konijnen dat sterft in de stallen? Hoe kan het dat hier op zijn vroegst pas vanaf 2025 mee zal worden gestart?[6]

15. Zou u het dierwaardig noemen, konijnen die moeten leven in een kooi, zonder ruimte om te rennen, graven, schuilen of knagen, dag en nacht in een ammoniaklucht, waarbij de mannetjes die worden gehouden voor hun zaad in hun eentje in kooien zitten, net als (een groot deel van) de moederdieren op het moment dat zij geen jongen hebben? Kunt u dit toelichten?

16. Zou u zelf nog konijnenvlees eten na het zien van deze beelden?

17. Hoe gaat u er voor zorgen dat mensen die overwegen om (met kerst) konijnenvlees te eten, weten wat ze eten en wat voor lijden hier achter schuilt?

18. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.animalrights.nl/de-konijnenhouderij-vier-jaar-later-de-dieren-lijden-nog-steeds-krappe-kooitjes
[2] Verplicht op basis van artikel 2.76o van het Besluit houders van dieren
[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel van de Handelingen nr. 2951
[4] CBS cijfers Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio, 2022
[5] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel van de Handelingen nr. 2951
[6] Kamerstuk 36 360 XIV, nr. 7

Interessant voor jou

Vragen Christine Teunissen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over fossiele subsidies en de beprijzing van CO2-uitstoot

Lees verder

Vragen Chakor/Kostic over de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer