Motie Ouwehand over dierenleed voorkomen door beper­kingen voor de fok en aanvoer van dieren in de (melk)veehou­derij


22 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat (nog) langer wachten met effectieve maatregelen om ons water en de natuur te beschermen tegen vervuiling door mest de kans vergroot dat Nederland alsnog acuut de derogatie verliest,

constaterende, dat dit opnieuw zal leiden tot ad hoc beleid dat boeren niet zeggen te willen,

constaterende, dat we eerder hebben gezien dat dit óók tot extra, onnodig dierenleed heeft geleid, zoals bij het fosfaatdrama in 2017, waarbij er 160.000 teveel gefokte koeien vroegtijdig zijn afgevoerd naar de slacht,

verzoekt de regering onnodig extra dierenleed te voorkomen door zo snel mogelijk beperkingen in te stellen voor de fok en aanvoer van dieren in de (melk)veehouderij, zodat een verlies van de derogatie niet leidt tot de gedwongen vroegtijdige slacht van duizenden weerloze dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, CU, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over een voorstel om Lelystad Airport definitief niet te openen voor de commerciële burgerluchtvaart

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over sneller realiseren van meer gezonde, groene schoolpleinen, te beginnen bij de meest kwetsbare scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer