Motie Kostić over een agro-indu­strie­heffing ter vervanging van het geschrapte Tran­si­tie­fonds


21 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Transitiefonds wordt geschrapt en er daarmee 10 miljard euro minder beschikbaar is voor de agrarische sector,

constaterende dat het IPO stelt dat deze middelen “onmisbaar” zijn en provincies nu in onzekerheid zitten over de ontwikkeling van het landelijk gebied,

overwegende dat er grote ondernemingen zijn die veel winst hebben gemaakt met de schaalvergroting en intensivering van de Nederlandse landbouw, terwijl de gewone burger voor de maatschappelijke kosten heeft moeten betalen,

overwegende dat de Tweede Kamer eerder heeft verzocht dat banken en leveranciers moeten bijdragen aan de transitiekosten voor de veehouderij (aangenomen motie Thijssen c.s. 33576, nr. 292),

verzoekt de regering in kaart te brengen op welke manier een verplichte agro-industrieheffing voor ondernemingen die lang aan de Nederlandse veehouderij hebben verdiend (niet zijnde boeren), kan worden gebruikt als gedeeltelijke vervanging van de geschrapte middelen uit het Transitiefonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, FVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over zich verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om weer toe te staan dat kippen ondersteboven aan de poten worden gevangen

Lees verder

Motie Kostić over extra maatregelen om de achterstand op het gebied van biologische landbouw zo snel mogelijk in te lopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer