Versterken van ontwik­ke­lings­sa­men­werking


De Partij voor de Dieren is bezorgd over hoe ontwikkelingssamenwerking nu verloopt. We vinden dat we niet moeten bezuinigen op hulp aan de allerarmsten, maar juist moeten investeren in goede oplossingen. We willen dat Nederland voorop loopt in internationale samenwerking voor ontwikkelingshulp. Op dit moment is onze partij de enige die wil dat Nederland minstens 1 procent van ons nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking besteedt. De hulp moet gericht zijn op wat de mensen daar nodig hebben, niet vooral op wat Nederlandse bedrijven willen. Belangrijke punten in ons beleid zijn duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. We vinden dat het belangrijk is om schoon drinkwater en goede hygiƫne te garanderen, om (preventieve) gezondheidszorg te bieden, om toegang te geven tot essentiƫle medicijnen en anticonceptie, om onderwijs te geven, om schone energie te promoten en om emancipatiebewegingen te ondersteunen. Op die manier kunnen we helpen om de groei van de bevolking af te remmen en om democratische ontwikkelingen te bevorderen.

Overconsumptie
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid spullen die we in het Westen gebruiken ((over)consumptie). Dit belast de Aarde en maakt het leven moeilijker voor mensen in armere landen. Mensen in andere landen lijden het meest onder het opraken van natuurlijke bronnen, droogte en overstromingen. We vinden dat Nederland en Europa moeten nadenken over hoe hun beleid in deze landen uitpakt en wat het betekent voor mensen daar. Europese subsidies voor landbouw en visserij moeten verminderen, omdat die de lokale economie in andere landen verstoren. We moeten stoppen met visserijakkoorden tussen de EU en andere landen. Nederlandse en Europese vissers moeten wegblijven uit de wateren van andere continenten. Ook moeten we stoppen met het importeren van producten die slecht zijn voor het milieu of waarbij mensen- en dierenrechten worden geschonden. We moeten ook stoppen met het exporteren van afval en giftige stoffen naar andere landen. Een krachtig klimaatbeleid moet ervoor zorgen dat arme landen niet langer de dupe zijn van onze luxe levensstijl.

Voedselzekerheid
Veel mensen in andere landen zijn voor hun voedsel direct afhankelijk van hun omgeving: een vruchtbare bodem, schoon water, biodiversiteit en allerlei andere noodzakelijke hulpbronnen. Om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en de verwoestijning te stoppen moet Nederland zich sterk maken voor herstel van ecosystemen en helpen bestaande natuur te beschermen. We moeten investeren in regionale, agro-ecologische (familie)landbouw om de voedselzekerheid nu en in de toekomst te garanderen. En er moeten geen megastallen worden gebouwd uit ontwikkelingsbudget, maar duurzame landbouwsystemen die de wereld kunnen voeden zonder gevaar voor volks- en diergezondheid. De ondersteuning van kleinschalige landbouw helpt bovendien de positie van vrouwen te versterken.

Het standpunt Versterken van ontwikkelingssamenwerking is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer