Rechten voor dieren in de EU


Dieren mogen niet langer als dingen worden behandeld. Ze moeten rechten krijgen. Niet alleen in Nederland, maar in alle lidstaten van de Europese Unie. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en verdienen een respectvolle behandeling. In Europa hebben de landbouw en visserij veel te zeggen. Zij bepalen grotendeels de agenda en waar het geld naartoe gaat. In Europese besluiten hebben dieren slechts de status van handelswaar. Hun welzijn wordt altijd minder belangrijk gemaakt dan de macht van de markt (geld). Meer dan de helft van het totale Europese budget is bestemd voor landbouw en visserij in de vorm van onder meer subsidies. En de helft van alle Europese subsidies wordt gestoken in sectoren waarin dieren slechts als product worden beschouwd. De bio-industrie is er sinds de jaren zestig groot mee geworden. Eenmaal vastgestelde richtlijnen voor dierenwelzijn worden vaak niet nageleefd en er wordt ook niet op gecontroleerd. Het idee dat EU-regelgeving landen met zwakke dierenwelzijnsnormen diervriendelijker maakt is vaak niet waar. Sterker nog, Europa wordt vaak als 'alibi' door Europese landen gebruikt om naar elkaar te kunnen blijven wijzen. Zodat lidstaten zelf geen maatregelen hoeven te nemen voor de bescherming van dieren.

Dierenwelzijn buitenland
De Partij voor de Dieren kan als Nederlandse politieke partij binnen Nederland de verantwoordelijken aanspreken wanneer het niet goed gaat met dierenwelzijn. Wanneer dierenmishandeling in het buitenland plaatsvindt, ligt dat anders. De PvdD kan dan alleen via de Nederlandse autoriteiten het buitenland aanspreken. We onderhouden contacten met internationale dierenopvang- en dierenwelzijnsorganisaties en steunen internationale acties.

Er zijn steeds meer Partijen voor de Dieren in het buitenland. De PvdD heeft in 2013 de Stichting Animal Politics opgericht die met steun van de overheid lezingen, workshops en congressen in andere landen organiseert over democratie en dierenwelzijn. De PvdD is vertegenwoordigd in het Europese Parlement met 1 zetel. Daar kunnen wij dierenmishandeling en –verwaarlozing op Europees niveau aankaarten.

Aanpak zwerfdieren buitenland
De Partij voor de Dieren deelt de zorgen van veel mensen als het gaat om de gruwelijke dodingen, slechte opvang en verzorging van honden in Roemenië en andere (Oost-)Europese landen. Elk individueel dier heeft recht op een goede behandeling en verzorging waar nodig. Wij realiseren ons dat het in het belang van de honden in kwestie kan zijn als zij naar een land als Nederland worden gebracht om daar te worden opgevangen, te worden herplaatst en op die manier een warm thuis krijgen.

Het is wel belangrijk om de problemen zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken en dat er in het land van herkomst maatregelen worden getroffen om problemen met zwerfdieren aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van castratieprogramma’s, het socialiseren van honden en het geven van goede voorlichting aan inwoners. Wij dragen organisaties die deze taken op zich nemen dan ook een warm hart toe. Bovendien dringen we er bij de Nederlandse regering op aan dat zij zich inzet voor deze aanpak in de Europese Unie. We vinden dat wanneer honden eenmaal naar Nederland zijn vervoerd om hier herplaatst te worden, deze honden niet teruggestuurd mogen worden naar het land van herkomst. Ze moeten hier een goede verzorging krijgen en als dat nodig is gesocialiseerd worden. We zullen ons hier sterk voor maken.

Het standpunt Rechten voor dieren in de EU is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer