Stop vrij­han­dels­ak­koorden


De Partij voor de Dieren is tegen handelsverdragen. Bij een handelsverdrag spreken landen onderling af om producten aan elkaar te verkopen. Dit levert vaak alleen maar veel geld op voor grote bedrijven (omdat zij goedkoop kunnen werken). Kleine, lokale ondernemers - overal ter wereld - hebben er geen voordeel van. Ons verzet hiertegen heeft al successen opgeleverd. Vrijhandelsverdragen gaan vaak ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid en mensenrechten.

CETA
De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, het zogenaamde CETA. Zeker op het gebied van landbouw en voedsel zal dit verdrag enorme gevolgen hebben voor milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en de keuzevrijheid van consumenten. Zo maakt het verdrag het onmogelijk om nog voorwaarden te stellen aan de producten die vanuit Canada de EU binnen komen. De productiestandaarden in Canada wat betreft klimaat, milieu, dierenwelzijn, arbeidsrechten én voedselveiligheid liggen veel lager dan in Europa. Zo mag er in Canada landbouwgif gebruikt worden dat in de EU verboden is. Dit leidt ook tot oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse boeren, die wél aan de Europese standaarden moeten voldoen. Bovendien werd uit geheime documenten duidelijk dat Canadese ambtenaren in besloten vergaderingen lobbyen voor het verlagen van de Europese standaarden wat betreft voedselveiligheid. Dat vindt de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar.

De Partij voor de Dieren vindt dat als er toch vrijhandelsverdragen worden afgesloten door de EU, lidstaten daarover altijd het laatste woord moeten hebben. Er zal dan een bindend referendum worden georganiseerd. Daarnaast vinden wij dat bestaande vrijhandelsakkoorden waarin Nederland partner is, herzien moeten worden.

De Partij voor de Dieren luidde als eerste partij in het parlement de noodklok over deze vrijhandelsverdragen. In diverse debatten hebben we steeds aandacht gevraagd voor de grote gevolgen die het afsluiten van handelsverdragen zal hebben voor het milieu, voor dierenwelzijn, voor de Europese landbouwsector, voor onze privacy, voor landen in het Mondiale Zuiden en andere zeer ongewenste effecten.

Het standpunt Stop vrijhandelsakkoorden is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen