Strenge regels import en export landbouw


Producten die in Nederland of de EU worden ingevoerd moeten minimaal aan dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen voldoen als producten die hier geproduceerd worden. Ook moet minimaal de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn gerespecteerd in het arbeidsproces. Producenten in ontwikkelingslanden moeten hulp krijgen om aan deze eisen te voldoen.

Nederland moet producten gaan weren die zijn geproduceerd ten koste van mensen, dieren of milieu. En moet zich er in Brussel hard voor maken dat lidstaten dat onderling ook kunnen doen met onethische producten zoals ganzen- en eendenlever (foie gras) uit Frankrijk, Spanje, Bulgarije en Hongarije. De export van veehouderijsystemen en producten die in Nederland zelf niet zijn toegestaan moet verboden worden.

Het standpunt Strenge regels import en export landbouw is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer