Regels wapens aanscherpen


Stop gebruik bewapende drones
De Partij voor de Dieren wil dat Nederland het voortouw neemt in de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor het gebruik van bewapende drones (onbemande vliegtuigen).

Gebruik kernwapens tegengaan
De PvdD wijst het bezit en gebruik van kernwapens af. We vinden het gebruik van dit soort wapens onmenselijk, daar bestaan geen rechtvaardigingsgronden voor. Nederland moet werken aan een universeel verbod op het gebruik van elke vorm van uranium in wapens en zich inzetten voor een wereldwijd verbod op kernwapens. De nog aanwezige kernwapens dienen op korte termijn uit Nederland verwijderd te worden.

Wapenhandel aan banden leggen
De PvdD wil dat de handel in wapens en investeringen in de productie van wapens fors aan banden gelegd worden. Nederland moet zich – ook binnen de EU – inzetten voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel. Het wapenexportbeleid moet zo aangescherpt worden dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen en bedrijven waaraan geen halffabricaten en onderdelen van chemische en nucleaire wapens en oorlogsvoering met bacteriën, virussen et cetera geleverd mogen worden.

Geen Europees leger
De PvdD is tegen een Europees leger en een Europese politiemacht. Lidstaten hebben de exclusieve bevoegdheid tot het voeren van buitenlands beleid. Wij zijn geen voorstander van een Europees buitenlands beleid.

Het standpunt Regels wapens aanscherpen is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer