Inzetten op vredes­missies


De Partij voor de Dieren wil op het gebied van defensie in beginsel geen gevechtsmissies. Om conflicten te voorkomen moeten we de Aarde duurzaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot een erger conflict, ten koste van veel mensenlevens. Missies moeten gericht zijn op een eerlijkere verdeling van natuurlijke hulpbronnen van de Aarde. Daarom steunt de PvdD wel vredesoperaties van de Verenigde Naties als deze eerlijk, passend en effectief zijn. Nederland moet daarnaast de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht (leger) behouden. En de leeftijd waarop militairen uitgezonden mogen worden moet verhoogd worden van 18 naar 21 jaar. Defensie moet zich op iedere wijze onthouden van het actief rekruteren (werven) van minderjarigen, ook in het kader van voorbereidende militaire opleidingen.

Oekraïne
De Partij voor de Dieren veroordeelt de inval van Rusland in Oekraïne sterk. We zijn solidair met de Oekraïense bevolking en staan pal voor hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht. Het is van belang om als EU-lidstaten de Oekraïense bevolking steun te blijven bieden zodat zij zichzelf kan verdedigen en daarbij ook gezamenlijk met andere landen op te trekken.

Sancties
We steunen de sanctiepakketten waar de EU tot nu toe mee is gekomen, maar wat de Partij voor de Dieren betreft kan daar wel een tandje bij. Het economische belang van Europese lidstaten moet ondergeschikt zijn aan het belang van de Oekraïense bevolking en de internationale rechtstaat. Rusland heeft zich jarenlang kunnen voorbereiden op mogelijke sancties vanuit de internationale gemeenschap. Helaas wegen EU-lidstaten de eigen belangen nog steeds mee in onderhandelingen over sanctiepakketten. Het heeft daardoor te lang geduurd voordat de EU-lidstaten met daadkrachtige sancties kwamen. De import van olie en gas had al veel eerder gestopt moeten worden. Door de lange overgangsperiode heeft Rusland zich kunnen voorbereiden op Westerse sancties en droeg de import van Russisch olie en gas door Europa nog lang bij aan de oorlogskas van Poetin. Zelfs nu nog importeert Nederland LNG uit Rusland en zijn er nog Nederlandse bedrijven actief in Rusland. Wat de PvdD betreft stopt Nederland hier helemaal mee en verlaten Nederlandse bedrijven Rusland per direct.

Einde aan gasafhankelijkheid
Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we in de EU niet langer afhankelijk zijn van dubieuze regimes voor onze energievoorziening. Jarenlang hebben Westerse landen elke dag honderden miljoenen euro’s overgemaakt naar Poetin vanwege de afhankelijkheid van gas. Nu worden deze importen verschoven naar landen als Qatar en Saudi-Arabië. Dit is zowel moreel als praktisch gezien onwenselijk. We moeten de energietransitie versnellen. Het kabinet moet nu met een concreet afschakelplan komen om het gasverbruik van grootverbruikers te minimaliseren. Ook voor klimaatvrede is dit de beste stap vooruit.

Ruimhartige hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne

De PvdD vindt dat Nederland ruimhartige hulp moet bieden aan mensen die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld. Dat betekent het geven van noodhulp aan buurlanden van Oekraïne om humanitaire opvang mogelijk te maken én het organiseren van extra opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Toetreding tot de NAVO / NAVO-lidmaatschap
Het is niet realistisch dat Oekraïne lid wordt zolang Rusland de oorlog doorzet. Voor nu is het belangrijkste dat de NAVO-landen Oekraïne blijven steunen. Hopelijk is de oorlog snel voorbij. Als Oekraïne dan op democratische wijze besluit dat het wil toetreden, dan kan het wat betreft de Partij voor de Dieren bij de NAVO.

Het standpunt Inzetten op vredesmissies is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen