Eerlijke wereld­handel


De markt kent geen ethiek. Daarom moet de overheid kwetsbare waarden beschermen bij alle economische activiteiten. In de wereldvrijhandel heeft maar een klein aantal landen de lusten, maar de meeste landen dragen de lasten. Dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid worden op grote schaal minder belangrijk gemaakt aan economische belangen (geld). De rechten van mensen worden genegeerd voor het financiƫle succes van grote wereldhandel. Kinderarbeid, moderne slavernij, lage lonen en lange werktijden, gevaarlijke werkomstandigheden, en het verbod op vakbonden en andere uitbuitingspraktijken gebeuren nog steeds vaak. Het is belangrijk om de positie van landen waar dit gebeurt te versterken in de wereldhandel.

Dat betekent dat Nederland zich hard moet maken voor een wijziging van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zodat maatschappelijke waarden bepalend zijn voor de wereldhandel. Landen moeten de mogelijkheid krijgen om hun markten (tijdelijk) af te schermen en om hun producten zelf te bewerken voor export. Alle landen moeten zelf kunnen beslissen over het instellen van importbeperkingen van producten die ten koste van mens, dier of milieu zijn geproduceerd.

De Partij voor de Dieren wil een duurzame en eerlijke vrijhandel. Vrijhandel mag geen doel op zich zijn, maar moet worden ingezet als middel voor welvaart en welzijn. Vrijhandelsakkoorden kunnen alleen worden gesloten met democratische landen waar de mensenrechten gerespecteerd worden en waar producten onder dier-, natuur- en milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd zijn. Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers zijn onacceptabel en worden actief bestreden.

Alle landen moeten meer invloed krijgen op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Op dit moment zijn de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen niet transparant en niet democratisch. De onderhandelingen worden geregeerd door machtige lobbygroepen van het bedrijfsleven. Maatschappelijke organisaties worden stelselmatig geweerd. Ook dat moet anders.

Het standpunt Eerlijke wereldhandel is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen