Dolfij­nen­handel


Jaarlijks worden in landen als Japan, Mexico, Cuba en de Salomoneilanden honderden dolfijnen uit het wild op gruwelijke wijze gevangen voor dolfinaria en ‘zwemmen-met-dolfijnen-projecten’ wereldwijd. De handel in wilde dolfijnen is zeer lucratief: één tuimelaar – de meest gebruikte dolfijnensoort in de entertainmentindustrie - kan wel 150.000 dollar opbrengen.

Om een dolfijn te vangen wordt een groep dolfijnen opgejaagd met snelle motorboten totdat ze uitgeput zijn. Jonge dolfijnen raken van hun moeder gescheiden en worden gevangen, waarbij de overige dolfijnen van de groep vaak inwendige verwondingen oplopen of zelfs overlijden. Daarnaast worden de hechte familiebanden die deze dieren hebben met de vangst bruut verbroken. De vangst van dolfijnen gaat dan ook gepaard met extreem veel stress.
In Japan hangt de handel in wilde dolfijnen direct samen met grootschalige slachtpartijen onder deze dieren: nadat commerciële dolfijnentrainers uit de hele wereld een keuze hebben gemaakt uit de in een baai bijeengedreven dieren, worden de overgebleven dolfijnen op zeer gewelddadige wijze afgeslacht voor hun vlees.
Belangrijke afzetmarkten voor wilde dolfijnen worden gevormd door Azië en het Caribisch gebied, maar ook Europa en de VS importeren uit het wilde gevangen dolfijnen voor commerciële attracties.

Niet alleen de jacht en vangst van wilde dolfijnen is wreed, ook het leven in gevangenschap is schrijnend. Het leven in gevangenschap voldoet bij lange na niet aan de levenswijze van wilde dolfijnen. De afmetingen van bassins zijn maar een minuscule fractie van de leefruimte die dolfijnen in het wild hebben. Daarnaast zitten ze in een afgeslote ruimte zonder prikkels, waardoor deze intelligente en nieuwsgierige dieren vaak vervallen in stereotiep gedrag, zoals het eindeloos rondjes zwemmen. In de meeste gevallen worden ze ook nog eens getraind om onnatuurlijk gedrag en zelfs risicovolle stunts uit te voeren.

In 2009 heeft de Tweede Kamer al een motie gesteund van de Partij voor de Dieren waarin de vangst van en de handel in wilde dolfijnen aan banden wordt gelegd. De motie draagt de regering op zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod van dolfijnen die in het wild gevangen zijn.

Om een eind te maken aan het mentale en fysieke leed van deze dieren in gevangenschap, dringt de PvdD ook aan op een bouwverbod voor nieuwe dolfinaria en op een uitfasering van de bestaande dolfinaria in de Europese Unie.

Het standpunt Dolfijnenhandel is onderdeel van: Fok en handel in dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD wil verbod op houden van dolfijnen in gevan­gen­schap

Van Kooten: 'België sluit dolfinarium, Nederland moet snel volgen'

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland het goede voorbeeld van België moet volgen en het houden van dolfijnen in gevangenschap zo snel mogelijk moet verbieden. “Het is geweldig dat België heeft besloten het dolfinarium in Brugge op termijn te sluiten en geen fok meer toe te staan. Mensen accepteren het gevangen houden van deze intelligente, sociaal complexe wezens niet langer. Nederland moet...

Bijdragen Vragen