Vragen Wassenberg over de Zembla-afle­vering waaruit blijkt dat de verkoop van orka Morgan gebaseerd was op leugens


Indiendatum: 28 okt. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Zembla-aflevering waaruit blijkt dat de verkoop van orka Morgan gebaseerd was op leugens.

  1. Hebt u de uitzending ‘Morgan, de verloren orka’ van Zembla gezien? [1]
  2. Deelt u de analyse dat de voorwaarden, zoals gesteld in de exportvergunning van orka Morgan, niet zijn nageleefd en de inzet van orka Morgan als showdier in het pretpark op Tenerife in strijd is met de Nederlandse regels?
  3. Deelt u de conclusie van oud-staatssecretaris Henk Bleker dat dit nooit zo had mogen gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de conclusie dat beloftes en toezeggingen van het Dolfinarium aan uw ambtsvoorganger in de praktijk niet zijn nagekomen en dus niets waard waren? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat gaat u voor orka Morgan doen, aangezien de Nederlandse staat tekort in geschoten in de controle op de omstandigheden waarin Morgan terecht zou komen en het welzijn van de orka?
  6. Hoe verschilt het onderzoek dat is gedaan naar het Loro Parque foundation van het onderzoek dat gedaan moet worden naar Hainan Ocean Paradise, het Chinese pretpark, waar het Dolfinarium dieren aan wil verkopen?
  7. Wat gaat u doen om dit soort deals te voorkomen, waarbij afspraken over dierenwelzijn niet worden nagekomen en dieren worden ingezet als showdier op een wijze die in Nederland volstrekt onaanvaardbaar is?
  8. Kunt u de garantie geven dat de dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen die het Dolfinarium aan het Hainan Ocean Paradise-pretpark niet worden ingezet als showdier? Zo ja, hoe kunt u dit garanderen en hoe controleert u dit? Zo nee, waarom staat u dan de verkoop van deze zeezoogdieren aan het Chinese pretpark toe, met de wetenschap dat het Dolfinarium bij de verkoop van Morgan keihard heeft gelogen tegen uw ambtsvoorganger?
  9. Kunt u toezeggen dat u de export van dieren naar Hainan Ocean Paradise tegenhoudt, totdat er aanvullend onderzoek is gedaan naar de handelswijze van het Dolfinarium in de kwestie rondom orka Morgan en er door een onafhankelijke partij onderzoek is gedaan naar alle dierenwelzijnsaspecten rond export van dieren naar Hainan Ocean Paradise en naar de wijze waarop de dieren in dat pretpark zullen worden gebruikt?
  10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] Uitgezonden op donderdag 28 oktober 2021 om 20:30 uur op NPO2