Vragen Wassenberg over de voor­ge­nomen verkoop van dolfijnen aan een Chinees pretpark, waar dolfij­nen­shows plaats­vinden, die verboden zijn volgens de Neder­landse wet


Indiendatum: 24 aug. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voorgenomen verkoop van dolfijnen aan een Chinees pretpark, waar dolfijnenshows plaatsvinden, die verboden zijn volgens de Nederlandse wet

1. Kent u de beelden afkomstig van Hainan Ocean Paradise waarin dolfijnenshows te zien zijn? [1]

2. Deelt u de mening dat de beelden van de show in Hainan Ocean Paradise aantonen dat daar shows plaatsvinden die onder Nederlandse wetgeving en met het Dolfinarium gemaakte afspraken niet zouden mogen plaatsvinden, zoals het vanaf de neus lanceren van een trainer?

3. Herinnert u zich de uitspraak van uw ambtsvoorganger: “Daarom is in Artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren vastgelegd dat een dierentuin zich ervan moet verzekeren dat de dieren op een plek terecht komen waar wordt voldaan aan de normen voor dierenwelzijn die ook voor Nederlandse dierentuinen gelden, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en verzorging. Dierentuindieren mogen enkel verhuizen wanneer het welzijn op de locatie van bestemming gewaarborgd is.”? Staat u nog achter deze uitspraak? [2]

4. Hoe oordeelt u over het feit dat tuimelaars afkomstig uit Spanje op 13 juni 2022 getraind werden om deel te nemen aan shows? [3] Is het u bekend dat deze dieren daar deel zouden uitmaken van voorlichtingsprogramma’s en onderzoek? [4] Deelt u de mening dat het voor de hand ligt dat de uit het Dolfinarium afkomstige dieren op een vergelijkbare manier getraind gaan worden voor shows in het Chinese pretpark en dat de toezeggingen die gedaan zijn door het pretpark in Hainan weinig waard zijn?

5. Bent u bereid om de verkoop van zeven dolfijnen (van de oorspronkelijke acht is bij één dolfijn inmiddels door de rechter vastgesteld dat deze niet verkocht mag worden), twee walrussen en twee zeeleeuwen tegen te houden, aangezien het op basis van deze beelden laakbaar is om een vergunning af te geven, en te zoeken naar een opvang voor deze dieren?

6. Is het u bekend of het Dolfinarium gaat proberen om de achtste dolfijn, die niet verkocht mag worden van de rechter, te vervangen door een andere dolfijn?

7. Heeft het Dolfinarium het projectplan met tijdspad voor het verbeteren van de verblijven dat zij voor 1 maart 2022 zou indienen bij het RVO reeds ingediend? Zo ja, kunt u dit met de Kamer delen? Indien dit nog niet is ingediend, hoe kijkt u aan tegen nog een gebroken belofte?

8. Hoe staat het momenteel met de uitvoering van de met het Dolfinarium gemaakte afspraken over de aanpassingen aan de dierenverblijven? Kunt u de Kamer hier halfjaarlijks over informeren, inclusief gemaakte afspraken, vergunningen en voortgangsschema’s?

[1]

https://www.destentor.nl/harderwijk/doen-dolfinarium-dolfijnen-straks-verboden-kunstjes-in-chinees-park-minister-moet-verhuizing-blokkeren~ac5e0d2a/

[2] Documentnummer 2021D35540

[3] https://www.themeparx.com/hainan-ocean-paradise/

[4] https://www.looopings.nl/weblog/19836/Spaans-waterpark-doet-na-21-jaar-afstand-van-dolfijnen.html