Vervolg­vragen Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China


Indiendatum: 7 okt. 2021

Vervolgvragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de export van dolfijnen naar een pretpark in China (vervolg op Vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China)

 1. Klopt het dat, voordat de dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen op transport gaan, er aan drie voorwaarden voldoen moet zijn? Te weten: de CITES exportvergunning, een veterinaire keuring (niet ouder dan 48 uur voor vertrek), en onderzoek in het kader van artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren?[1]
 2. Welke dierenarts voert de veterinaire keuring uit? Is deze dierenarts volledig onafhankelijk van het Dolfinarium, het RVO, en het Hainan Ocean Paradise? Zo ja, kunt u dit aantonen?
 3. Hoe ziet het onderzoek dat het Dolfinarium moet doen in het kader van artikel 4.11 Besluit houders van dieren, eruit? Is dat een onderzoek ter plaatse?
 4. Hoe toetst de RVO de uitvoering van dit onderzoek?
 5. Maakt het volledige onderzoeksverslag deel uit van de onderliggende documenten van de exportvergunning? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid om het onderzoek dat het Dolfinarium moet doen in het kader van artikel 4.11 Besluit houders van dieren, met de Kamer delen, zodra het gereed is? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u met ons van mening dat het inzetten van de dieren als performers, zoals het doen van kunstjes op commando niet bijdraagt aan een goed dierenwelzijn en dat deze ‘dierpresentaties’ daarom onderdeel zouden moeten zijn van de dierenwelzijnstoets? Bent u met ons van mening dat, indien het “niet in uw bevoegdheid ligt om de dierpresentaties in China te toetsen”, de dierenwelzijnstoets met betrekking tot Hainan Ocean Paradise onvolledig en ontoereikend is? Zo nee, waarom niet?[2]
 8. Hoeveel verdient het Dolfinarium aan de verkoop van de acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen aan het Chinese pretpark Hainan Ocean Paradise? Kunt u de verkoopprijs van elk dier aangeven?
 9. Is het voor Hainan Ocean Paradise toegestaan de aangekochte dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen door te verkopen aan een ander pretpark? Zo ja, erkent u dan dat hier een lacune in de Nederlandse wetgeving bestaat omdat alleen de dierenwelzijnsnormen bij de tussenhandelaar worden gecontroleerd?
 10. Hoe kan het dat het Dolfinarium dieren verkoopt “om de resterende dieren meer bewegingsvrijheid te geven”[3] terwijl de directeur van het Dolfinarium heeft aangegeven niet uit te sluiten om weer actief te gaan fokken?[4] Waarom is het voor het Dolfinarium toegestaan om te fokken met dolfijnen als de dieren geen onderdeel zijn van het Europese instandhoudingsprogramma EEP?[5]
 11. Deelt u de mening dat het niet deel uit maken van het Europese instandhoudingsprogramma EEP, de verkoop van dieren (zogenaamd om leefruimte te maken) en de aankondiging van het weer actief willen fokken met dolfijnen de suggestie wekt dat het Dolfinarium dolfijnen wil gaan fokken voor de verkoop? Zo niet, waarom niet?
 12. Kunt u deze vragen vóór 31 oktober beantwoorden, in verband met de rechtszaak tegen RVO, inzake het Dolfinarium aangespannen door House of Animals en Sea Shepherd?


[1] Kamerstuk 2021D35540, antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China, antwoord op vraag 7.

[2] Kamerstuk 2021D35540, antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China, antwoord op vraag 4.

[3] https://www.destentor.nl/veluwe/dolfinarium-mag-dieren-aan-china-verkopen-en-is-zelf-verantwoordelijk-voor-diervriendelijke-locatie~a19df3a6/

[4] Kamerstuk 2021D35540, antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China, antwoord op vraag 13.

[5] Kamerstuk 2021D35540, antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China, antwoord op vraag 13.