Castratie van biggen


De Partij voor de Dieren wil per direct een geheel verbod op castratie van biggen. Deze castratie wordt toegepast om de specifieke berengeur bij vlees van mannelijke varkens te voorkomen. Inmiddels is echter aangetoond dat castratie overbodig is.

De berengeur is slechts bij enkele procenten van de mannelijke varkens aanwezig en kan gemakkelijk aan de slachtlijn worden opgespoord. De miljoenen biggen die jaarlijks worden gecastreerd in Nederland ondergaan deze verminking dus op oneigenlijke gronden.

Het standpunt Castratie van biggen is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuwe Wet Dieren belooft grote verbe­te­ringen voor dieren in de bio-industrie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de vernieuwde Wet Dieren, waarin drie wetswijzigingen van de Partij voor de Dieren zijn opgenomen die voor grote dierenwelzijnsverbeteringen in de veehouderij gaan zorgen. Dieren mogen vanaf 2023 niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren: een belofte die kabinetten al sinds 2002 doen, maar tot op heden niet hebb...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws