Beschutting weide­dieren


De Partij voor de Dieren wil dat landbouwhuisdieren gehuisvest en verzorgd worden in overeenstemming met hun aard en gedrag. Dit betekent dat dieren die buiten verblijven beschutting nodig hebben tegen wind, zon, regen en kou. Deze beschutting moet voor alle weidedieren verplicht worden. De vorm van beschutting moet bovendien passen bij het soorteigen gedrag van de betreffende dieren.

Het standpunt Beschutting weidedieren is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen