Inte­gri­teits­se­cre­taris en vertrou­wens­per­sonen


Integriteit

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat binnen alle geledingen van de vereniging op een integere manier met elkaar wordt omgegaan en gewerkt. Daarin is geen plaats voor ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie en geweld. Net zo belangrijk vinden wij het voorkomen van integriteitschendingen of misstanden binnen de partij en al haar afdelingen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat (fractie)medewerkers en de leden actief in de vereniging op een veilige manier kwesties kunnen bespreken.


Wat is een integriteitsschending?

Een integriteitsschending is het overtreden van onze gedragscode. Je kunt dan denken aan:

  • Belangenverstrengeling
  • Strafbare feiten als fraude, diefstal of corruptie
  • Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
  • Misbruik van bevoegdheden
  • Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie
  • Discriminatie, (seksuele) intimidatie, onfatsoenlijke omgangsvormen en pesten
  • Wangedrag in privétijd

Wat moet je doen als je een vermoeden hebt dat iemand onze gedragscode overtreedt?

Als het mogelijk is om je observatie eerst te checken bij de betreffende persoon, doe dat dan. Het kan zijn dat je iets verkeerd hebt gezien of verkeerd hebt begrepen. Het kan ook zijn dat diegene zich er niet van bewust was een regel te overtreden. Door bespreekbaar te maken wat je ziet, draag je bij een open cultuur.

Ben je niet gerustgesteld nadat je je vermoeden bespreekbaar hebt gemaakt of kun je je vermoeden om wat voor reden dan ook niet bespreekbaar maken, dan is het raadzaam om eens te sparren met de integriteitssecretaris of een vertrouwenspersoon. Lees er hieronder meer over.

Een melding doen

Je kunt ook een officiële melding doen van je vermoeden van een integriteitsschending of misstand. Tevens kun je een melding doen als je slachtoffer bent geworden van ongewenst gedrag. Een melding kan schriftelijk, via post of via mail, of mondeling via een meldingsgesprek met de integriteitssecretaris gedaan worden. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. Je melding wordt dan besproken met de partijvoorzitter. Er volgt mogelijk een onderzoek.

Je mag nooit nadeel ondervinden van het indienen van het doen van een melding. Meldingen worden alleen gedeeld met diegene(n) voor wie het noodzakelijk is om op de hoogte te zijn.

Wil je weten hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat? Kijk dan in onze meldregeling.

De gedragscode en meldregeling ongewenst gedrag zijn bijlagen 3 en 4 van het huishoudelijk reglement.

Integriteitssecretaris

Ons integriteitsbeleid wordt gecoördineerd door de integriteitssecretaris. Bij de integriteitssecretaris kan officieel een melding worden gedaan.

“Integer zijn willen we allemaal, maar soms blijkt de werkelijkheid ingewikkelder dan gedacht. Ik ben blij en vereerd dat ik mijn kennis over integriteit kan gebruiken om de partij die mijn idealen vertegenwoordigd te ondersteunen.”

Je kunt bij de integriteitssecretaris terecht als je vragen hebt over de gedragscode, de meldregeling of andere vragen rondom integriteit en je werk bij de Partij voor de Dieren. Ook kan je bij haar een officiële integriteitsmelding of klacht ongewenst gedrag indienen.

De integriteitssecretaris is bereikbaar via: integriteitssecretaris@partijvoordedieren.nl.


Vertrouwenspersonen

Wanneer je als actief lid binnen de partij te maken hebt met ongewenste omgangsvormen en/of mogelijke integriteitskwesties en je wilt hierover met iemand van gedachten wisselen dan is de vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon werkt volgens de beroepscode van vertrouwenspersonen en heeft een geheimhoudingsplicht.

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen en je weet niet hoe je dit moet oplossen, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Wat iemand als ongewenst of kwetsend ervaart is voor iedereen verschillend. Wanneer echter voor jou een grens is overschreden en jij je hierdoor niet langer veilig voelt in je werk voor de partij is er reden om in gesprek te gaan.

Bij een vermoeden van integriteitsschending of een misstand wordt het incident in kaart gebracht en volgt een advies aan jou over passende stappen.

In alle gevallen heb je in het contact met de vertrouwenspersoon als lid de regie over de stappen die genomen worden.


Contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van de Partij voor de Dieren zijn Ninke Harten en Isabel Tirado. Zij zijn toegankelijk voor leden binnen onze partij.


"Ik ben Ninke, 34 jaar en ik ben lid van de Partij voor de Dieren omdat ik me zorgen maak over hoe we omgaan met de aarde, met de dieren en met elkaar. Ik ben blij dat de PvdD zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan en om natuurherstel en dierenbescherming vooruit te brengen. Ik vind het belangrijk dat de PvdD een (werk)omgeving is waarin mensen zich veilig voelen en waar we respectvol en begripvol met elkaar omgaan. Als vertrouwenspersoon hoop ik bij te dragen aan het proactief creëren van een dergelijke sfeer, en ook aan het oplossen van situaties waarin dat toch moeizaam loopt. Ik spreek daarvoor graag met je af, fysiek of online, en denk graag met je mee! Je kunt me benaderen om gewoon even je hart te luchten of juist zodat ik met je kan meedenken over eventuele vervolgstappen. En wat ik expliciet wil meegeven: bij twijfel, neem vooral contact met me op!"

Ninke Harten is bereikbaar via n.harten@partijvoordedieren.nl of 06-81019417.


"Ik ben Isabel Tirado, 48 jaar en woon in het centrum van Den Haag, vlak tegen de Schilderswijk aan. In eerste instantie trok de partij mijn aandacht door een stem te vormen voor de grootst miskende en stemloze groep die in onzichtbaarheid lijdt en staat ter exploitatie van de mens. Uitsluiting en onderdrukking beperkt zich niet alleen tot dieren en ook tegen andere uitgesloten minderheden maakt de partij een vuist. Een waardige en gezonde samenleving gaat over hoe we met elkaar, de omgeving én onszelf omgaan, en ik geloof dat dit alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Als vertrouwenspersoon ben ik geïnteresseerd in iemand zijn (soms onzichtbare) verhaal. Ik wil hiervoor een veilige ruimte bieden waar emoties ertoe doen. Ze mogen er allemaal zijn. Dat gegeven kan soms al enorm verlichten. Soms is er ook meer nodig en zal ik ondersteunen in het vinden van een passende oplossingen. Ik wil er graag voor je zijn."

Isabel Tirado is bereikbaar via via i.tirado@partijvoordedieren.nl of 06-19037803.


Contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon van de Partij voor de Dieren is Remco Lefering, werkzaam bij Vitacon Luteijn en hij is toegankelijk voor actieve leden binnen onze partij. De vertrouwenspersoon kan hiervoor een database raadplegen waarin de actieve leden staan geregistreerd en hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de partijorganisatie. Hij is geen onderdeel van de partij-organisatie.

Remco Lefering is bereikbaar via vertrouwenspersoon@vitaconluteijn.nl of 0314 – 74 11 96.

Heb je een vraag aan of opmerking voor de Partij voor de Dieren die niet bestemd is voor een vertrouwenspersoon of de integriteitssecretaris, kijk dan eerst op de website en eventueel vind je onze eigen contactgegevens hier.