Inte­gri­teits­se­cre­taris en vertrou­wens­persoon


Integriteit

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat binnen alle geledingen van de vereniging op een integere manier met elkaar wordt omgegaan en gewerkt. Daarin is geen plaats voor ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie en geweld. Net zo belangrijk vinden wij het voorkomen van integriteitschendingen of misstanden binnen de partij en al haar afdelingen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat (fractie)medewerkers en de leden actief in de vereniging op een veilige manier kwesties kunnen bespreken.


Wat is een integriteitsschending?

Een integriteitsschending is het overtreden van onze gedragscode. Je kunt dan denken aan:

  • Belangenverstrengeling
  • Strafbare feiten als fraude, diefstal of corruptie
  • Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
  • Misbruik van bevoegdheden
  • Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie
  • Discriminatie, (seksuele) intimidatie, onfatsoenlijke omgangsvormen en pesten
  • Wangedrag in privétijd

Wat moet je doen als je een vermoeden hebt dat iemand onze gedragscode overtreedt?

Als het mogelijk is om je observatie eerst te checken bij de betreffende persoon, doe dat dan. Het kan zijn dat je iets verkeerd hebt gezien of verkeerd hebt begrepen. Het kan ook zijn dat diegene zich er niet van bewust was een regel te overtreden. Door bespreekbaar te maken wat je ziet, draag je bij een open cultuur.

Ben je niet gerustgesteld nadat je je vermoeden bespreekbaar hebt gemaakt of kun je je vermoeden om wat voor reden dan ook niet bespreekbaar maken, dan is het raadzaam om eens te sparren met de integriteitssecretaris of de externe vertrouwenspersoon. Lees er hieronder meer over.

Een melding doen of klacht indienen

Je kunt ook een officiële melding doen van je vermoeden van een integriteitsschending of misstand. Ook kun je een klacht indienen als je slachtoffer bent geworden van ongewenst gedrag. Een melding doen of klacht indienen doe je schriftelijk en is gericht aan de integriteitssecretaris. De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. Je melding of klacht wordt dan besproken met de partijvoorzitter. Er volgt mogelijk een onderzoek.

Je mag nooit nadeel ondervinden van het indienen van een klacht of het doen van een melding. Meldingen en klachten worden alleen gedeeld met diegene(n) voor wie het noodzakelijk is om op de hoogte te zijn.

Wil je weten hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat? Kijk dan in onze meldregeling en klachtenregeling.

De gedragscode, meldregeling en klachtenregeling ongewenst gedrag zijn bijlagen 3, 4 en 5 van het huishoudelijk reglement.

Integriteitssecretaris

Ons integriteitsbeleid wordt gecoördineerd door de integriteitssecretaris. Bij de integriteitssecretaris kan officieel een integriteitsmelding of klacht ongewenst gedrag worden ingediend. Onze integriteitssecretaris is Marloes Boere

Marloes: “Integer zijn willen we allemaal, maar soms blijkt de werkelijkheid ingewikkelder dan gedacht. Ik ben blij en vereerd dat ik mijn kennis over integriteit kan gebruiken om de partij die mijn idealen vertegenwoordigd te ondersteunen.”

Je kunt bij Marloes terecht als je vragen hebt over de gedragscode, de meld- of klachtenregeling of andere vragen rondom integriteit en je werk bij de Partij voor de Dieren. Ook kan je bij haar een officiële integriteitsmelding of klacht ongewenst gedrag indienen.

Marloes Boere is bereikbaar via: integriteitssecretaris@partijvoordedieren.nl of 09 70 32 30 52 72.


Vertrouwenspersoon

Wanneer je als actief lid binnen de partij te maken hebt met ongewenste omgangsvormen en/of mogelijke integriteitskwesties en je wilt hierover met iemand van gedachten wisselen dan is de vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon is geen onderdeel van de partij-organisatie, werkt volgens de beroepscode van vertrouwenspersonen en heeft een geheimhoudingsplicht.

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen en je weet niet hoe je dit moet oplossen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Wat iemand als ongewenst of kwetsend ervaart is voor iedereen verschillend. Wanneer echter voor jou een grens is overschreden en jij je hierdoor niet langer veilig voelt in je werk voor de partij is er reden om in gesprek te gaan.

Bij een vermoeden van integriteitsschending of een misstand wordt het incident in kaart gebracht en volgt een advies aan jou over passende stappen.

In alle gevallen heb je in het contact met de vertrouwenspersoon als lid de regie over de stappen die genomen worden.

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van de Partij voor de Dieren is Remco Lefering, werkzaam bij Vitacon Luteijn en hij is toegankelijk voor actieve leden binnen onze partij. De vertrouwenspersoon kan hiervoor een database raadplegen waarin de actieve leden staan geregistreerd en hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de partijorganisatie.

Remco Lefering is bereikbaar via vertrouwenspersoon@vitaconluteijn.nl of 0314 – 74 11 96.

Heb je een vraag aan of opmerking voor de Partij voor de Dieren die niet bestemd is voor de vertrouwenspersoon of de integriteitssecretaris, kijk dan eerst op de website en eventueel vind je onze eigen contactgegevens hier.