Huis­hou­delijk Reglement


Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren

Het huishoudelijk reglement bestaat uit een aantal hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Hoofdstuk 2 – Leden

Hoofdstuk 3 – Congres

Hoofdstuk 4 – Partijbestuur

Hoofdstuk 5 – College van Advies

Hoofdstuk 6 – Afdelingen

Hoofdstuk 7 – Commissie van beroep

Hoofdstuk 8 – Financiën

Hoofdstuk 9 – Verkiezingen

Hoofdstuk 10 – Verenigbaarheid functies

Hoofdstuk 11 - Integriteit en gegevensbescherming

Bijlage 1 – Schenkingsregeling voor politieke vertegenwoordigers en bestuurders

Bijlage 2 – Regeling verenigbaarheid functies

Bijlage 3 – Gedragscode

Bijlage 4– Meldregeling

Bijlage 5 – Klachtenregeling ongewenst gedrag