Tijdpad verkie­zingen Tweede Kamer 2021 en verkie­zingen Gemeen­teraad 2022


Tijdpad naar Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Kandidaatstelling

De profielschets en nadere informatie rondom de sollicitatieprocedure is hier te vinden.
Reageren op plaats 1 (lijsttrekker) kon tot en met 31 maart 2020
Reageren op de overige plaatsen (2 t/m 35) kon tot en met 30 april 2020

Presentatie ontwerp-verkiezingsprogramma en concept-kandidatenlijst

Op 15 november 2020 heeft de Partij voor de Dieren haar ontwerp-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 gepresenteerd: Plan B - Idealisme is het nieuwe realisme. Ook de concept-kandidatenlijst is op die dag bekendgemaakt.

Congres en mogelijkheid tot indienen van amendementen

Leden hadden tot zondag 22 november 2020, 11.00 uur de mogelijkheid amendementen in te dienen op het ontwerp-verkiezingsprogramma.
Op 6 december 2020 werden ingediende amendementen gepubliceerd op de ledenwebsite.
Op 12 december 2020 zijn de amendementen besproken in een speciale sessie van het congres.

Op 13 december 2020 vond het eenendertigste partijcongres van de Partij voor de Dieren plaats, vanwege de coronamaatregelen online. Op woensdag 16 december werd het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst door het congres bevestigd.

Voor vragen of toelichtingen op deze informatie kan contact opgenomen worden met het partijbureau via info@partijvoordedieren.nl

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is hier te vinden.