Planning en procedure kandi­daat­stelling en verkie­zingen


Op deze pagina:

Planning kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen 2023

Publicatie profielschets

uiterlijk 11 juli 2023

Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst

11 juli tot en met 6 augustus 2023
Klik hier voor meer informatie over het sollicitatieproces en het kandidatenprofiel

Congres waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten worden vastgesteld

24 September 2023 (datum onder voorbehoud)

Planning kandidaatstelling Europese verkiezingen 2024

Publicatie profielschets

12 september 2023


Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst

12 september tot en met 29 oktober 2023


Congres waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten worden vastgesteld

Maart 2024

Vervallen - ontwikkeltraject ter voorbereiding op de kandidatenselectie voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025

De Tweede Klas


Het ontwikkeltraject ter voorbereiding op de kandidatenselectie voor de Tweede Kamerverkiezingen, de Tweede Klas, komt te vervallen. Leden kunnen direct solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst. De Tweede Klas wordt omgevormd van ontwikkeltraject naar opleidingstraject voor de kandidaten op de hoogste posities op de lijst. Dit zal plaatsvinden tussen de dag waarop de kandidatenlijsten worden vastgesteld op het congres en de verkiezingen. De data delen we zo snel mogelijk met de kandidaten die hebben gesolliciteerd en mogelijk in aanmerking komen.