Planning en procedure kandi­daat­stelling en verkie­zingen


Op deze pagina:

Planning kandidaatstelling Europese verkiezingen 2024

Publicatie profielschets

12 september 2023

Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst

12 september tot en met 30 november 2023
Klik hier voor meer informatie over het sollicitatieproces en het kandidatenprofiel

Congres waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten worden vastgesteld

24 maart 2024