Onze naam


De belangrijkste drijfveer van de Partij voor de Dieren is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het recht van de sterkste.

De dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld waar de mens en zijn geld centraal staan, nooit of hooguit als laatste aan de beurt. Nog nooit eerder in de geschiedenis vinden er op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaats in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur.

De Partij voor de Dieren wil af van het menscentrale denken. De mens is de enige levende soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt. De partijnaam zet aan tot discussie over de verkeerde focus van de mens op het centraal stellen van zijn eigen kortetermijnbelangen. De focus van de Partij voor de Dieren op de allerkwetsbaarsten, op de stemlozen op deze aarde, vormt de garantie dat de partij niet het recht van de sterkste centraal stelt, maar de belangen van de zwaksten een volwaardige plaats geeft. Al in 2006 zei Rudy Kousbroek, als lijstduwer voor onze partij, dat een goede partij voor de dieren automatisch een goede partij voor mensen is. Dat maken we graag waar. Niet in naam, maar in ons stemgedrag dat door steeds meer mensen breed gewaardeerd wordt.

Er zijn heel veel politieke partijen die in hun naam tot uitdrukking brengen waar het zwaartepunt van hun missie ligt. Er zijn partijen met een focus op arbeid, op liberalisme, op vrijheid, op christendom, op ouderen, op democratie, maar ze hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze uitgaan van menscentraal denken. Ze gaan uit van de kortetermijnbelangen van de westerse mens en gaan daardoor vaak voorbij aan het brede perspectief van de aarde. Geen enkele politieke partij in Nederland pretendeert met zijn naam een inhoudsopgave van alle politieke standpunten weer te geven. Zelden of nooit vraagt iemand of de naam van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid niet een beetje smal of single-issue is. Terwijl ook die naam slechts 1 aspect van het werkterrein van die partij belicht. Een naam kan nu eenmaal per definitie geen inhoudsopgave zijn. Sommige mensen zouden ongemak, schaamte of zelfs wrevel voelen bij een partijnaam waarin de belangen van de eigen soort vervangen is door belangenbehartiging voor een andere soort. Wij menen dat, zolang dit soort gevoelens heersen ten opzichte van het serieus opkomen voor de rechten van dieren, onze partij hard nodig is.

De discussie over in hoeverre een Partij voor de Dieren bestaansrecht heeft en de gevoelens die daarbij spelen, is van grote waarde. Emoties en rationele overwegingen zijn samen nodig om mensen in beweging te brengen voor een rechtvaardigere samenleving. De naam Partij voor de Dieren alleen al levert daar een bijdrage aan. We zijn daar trots op. Het brengt ons ook tot een zeer consistente visie op andere thema's, zoals economie, onderwijs, energie en huisvestingsbeleid.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die aangeeft dat economische groei niet de oplossing van onze problemen is, maar juist de oorzaak ervan.

Waar onze naam voor sommige mensen eerst een drempel is, vormt die vervolgens na nadere kennismaking met ons programma veelal een bevestiging van het feit dat onze afwijkende naam en onze afwijkende standpunten nauwer aansluiten bij het denken van belangstellenden dan ze zelf voor mogelijk gehouden hadden. Ook het feit dat de Partij voor de Dieren hoog eindigt in een ruime meerderheid van de adviezen van stemwijzers, heeft veel mensen aan het denken gezet.