Statuten


Statuten Partij voor de Dieren

De statuten bestaan uit een aantal hoofdstukken

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Hoofdstuk 2 – De Leden

Hoofdstuk 3 – Het partijbestuur

Hoofdstuk 4 – Het Congres

Hoofdstuk 5 – Afdelingen, commissies, partijbureau

Hoofdstuk 6 – Besluitvorming en reglementen

Hoofdstuk 7 – Financiën en verantwoording

Hoofdstuk 8 – Statutenwijziging en ontbinding