Ines Kostić


Tweede Kamerlid

Ines Kostić (Hilversum) is sinds december 2023 Kamerlid en was hiervoor fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland, waar ze sinds 2019 volksvertegenwoordiger was. Ze is politicoloog (internationale politiek) en heeft ook Kunst Cultuur en Media gestudeerd. Toen ze 10 jaar was vluchtte ze met haar ouders uit de oorlog in Bosnië en Herzegovina.

Ines werkt met passie, doorzettingsvermogen en strategisch inzicht. Ines geeft ook voorlichting op scholen over LHBTQIA-onderwerpen. Zelf is Ines queer en non-binair en zet zich in voor provinciaal ‘regenboogbeleid’. Door haar inzet hoeven volksvertegenwoordigers in de provincie niet meer alleen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ genoemd te worden, maar kunnen ze ook kiezen voor de genderinclusieve term ‘Statenlid’.

Ines is ook nog werkzaam als manager van de Animal Politics Foundation, waarbij ze met mensen uit veel verschillende landen samenwerkt om dieren, natuur en milieu te beschermen. In haar vrije tijd houdt ze van een potje schaken en fotografie. Ook zijn basketballen, voetballen en hedendaagse kunst favoriet. Ines is ook nog fan van gamen, maar te druk bezig met wereld veranderen om er tijd voor te maken.

Dossiers: Infrastructuur en Waterstaat, milieu, plastic, circulaire economie, water en klimaatadaptatie, vuurwerk, Binnenlandse Zaken, wonen, ruimtelijke ordening en stadsnatuur, burgerrechten, racisme en discriminatie, Koninkrijksrelaties, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, leenstelsel, cultuur/media, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Visserij en mariene biodiversiteit, gehouden dieren buiten de landbouw, dierproeven, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, preventie en zorg.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws