Spoedwet corona


De corona-noodwet verontrust de Partij voor de Dieren, met name het regeren per decreet. Er is onvoldoende onderbouwd waarom dat nog nodig is in deze fase, waarin we zicht hebben op het virus en voorbereid zijn om een tweede golf te bestrijden.

Daarnaast lijkt het dat volksvertegenwoordigers, zowel nationaal als lokaal, met deze wet in zekere zin buitenspel worden gezet. Dat kan niet het geval zijn. Voor de Partij voor de Dieren zijn onze grondrechten een groot goed. Nu de acute crisis enigszins onder controle lijkt moet alles erop gericht zijn om de beperkingen van onze grondrechten op te heffen.

De Partij voor de Dieren buigt zich op dit moment over de noodwet, die behandeld zal worden na het zomerreces, en we zullen ons inzetten voor een transparant en democratisch proces rondom de coronamaatregelen.

Eerder is er gestemd over de behandeling van de noodwet onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Partij voor de Dieren heeft hiermee ingestemd. Deze stemming heeft echter niets te maken met voor of tegen de spoedwetgeving zijn. Het houdt in dat de verantwoordelijkheid voor deze wet hoofdzakelijk ligt bij de Kamerleden die gaan over Justitie en Veiligheid, in plaats van bij de Kamerleden die gaan over Volksgezondheid. Daar hebben we mee ingestemd, omdat de noodwet veel verder gaat dan alleen volksgezondheid.

Het standpunt Spoedwet corona is onderdeel van: Democratie en bestuur Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen