Geen noodzaak voor ingrij­pende corona-app


Partij voor de Dieren wil meer inzet op bron- en contact­on­derzoek

2 september 2020

De Partij voor de Dieren vindt dat de door het kabinet voorgestelde corona-applicatie niet ingevoerd moet worden. De app, die bijhoudt welke mensen nabij geweest zijn en de gebruiker waarschuwt voor risico op corona-besmetting, is te onnauwkeurig, te gehaast tot stand gebracht en niet proportioneel. Bovendien is de noodzaak van de applicatie op dit moment niet duidelijk. Kamerlid Eva van Esch riep in het debat over de corona-app minister Hugo de Jonge op tot het opschalen van bron- en contactonderzoek.

“Met deze app zetten we een stap naar een maatschappij waarin we continu in de gaten houden hoever iemand anders van ons verwijderd is. Dat heeft invloed op hoe wij ons voelen, hoe we anderen benaderen en hoe we gewend raken aan technologie die altijd weet waar we zijn,” legt Kamerlid Eva van Esch uit. “Dat zijn ingrijpende zaken. Als we dat willen invoeren, dan moeten we er zeker van zijn dat het een proportioneel middel is en dat er geen goede alternatieven zijn. Daar ben ik niet van overtuigd.”

Eerdere tests met de app lieten zien dat deze niet nauwkeurig is. Ruim een kwart van de risicovolle situaties werden niet opgemerkt door de app, en maar liefst 59% van de meldingen over nabijheid van een besmette persoon waren vals: de applicatie pikte de ‘nabijheid’ op van mensen die niet op 1,5 meter, maar tot op wel 10 meter afstand waren geweest. “Dat houdt in dat je straks een melding kunt krijgen van hoog-risico contact met de buren van de buren met twee schuttingen ertussen. Tien meter is geen nabijheid in termen van de verspreiding van het virus. Zoveel valse meldingen zorgen voor onnodige onrust en testen: want mensen die een melding krijgen willen natuurlijk wel getest worden, ook als ze nog geen klachten hebben,” licht Van Esch toe.

De Partij voor de Dieren vindt dat de corona-app te gehaast tot stand is gebracht. De maatschappelijke impact die een applicatie kan hebben moet goed worden meegewogen, en er moet een mogelijkheid zijn om de app stop te zetten als er te veel ongewenste bijwerkingen zijn. Maar op vragen die de Partij voor de Dieren hier eerder over stelde, is nog geen goed antwoord gekomen. “De manier waarop het voorstel voor deze applicatie door de Tweede Kamer gejaagd wordt, riekt naar een prestigeproject van de minister,” aldus Van Esch. De Partij voor de Dieren wil dat er meer wordt ingezet op minder ingrijpende middelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zoals het uitbreiden van bron- en contactonderzoek.

Lees hier de volledige bijdrage aan het debat over de COVID-19 applicatie.

Lees hier de eerdere schriftelijke inbreng over de COVID-19 applicatie.