Stem­ver­klaring Van Esch over refe­rendum, sport, zwem­lessen en lockdown


2 december 2021

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van het houden van referenda en tegen een vaccinatieplicht.

De motie onder nummer 1592 vraagt echter om een referendum over een onderwerp dat de grondrechten van burgers raakt. De verantwoordelijkheid van het beschermen van deze rechten ligt bij de Tweede Kamer.

Juist bij grondrechten moeten de rechten van de minderheid beschermd worden tegen wat een meerderheid mogelijk wil. Grondrechten lenen zich dus niet voor een referendum.

Wij steunen deze motie dan ook niet.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil dat buitensport en zwemlessen zo veel mogelijk doorgaan als dat veilig kan. Moties 1611, 1612 en 1613 – vragen om het vrijstellen van alle coronamaatregelen bij deze activiteiten, en dat steunt mijn fractie niet.

Dank u wel.