Motie Van Esch c.s. over het niet invoeren van de mond­kap­jes­plicht


25 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,


constaterende dat onvoldoende onderbouwd kan worden dat een algemene plicht een bijdrage zou leveren aan het terugdringen van het aantal besmettingen,

van mening dat een algemene mondkapjesplicht niet proportioneel is,

verzoekt de regering de ‘Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid- 19’ niet in te voeren en het daarmee gewoon te laten zoals het nu is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Stoffer
Krol


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, SGP, DENK, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, 50PLUS, GL, SP