Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


15 december 2021

Dank u, voorzitter. Nederland blijft weer in lockdown vanwege de grote zorgen over de omikronvariant en de aanhoudende druk op de zorg. Het OMT komt deze vrijdag weer met een nieuw advies. Daarna komt er wellicht een verzwaring van de maatregelen. Waarom grijpt het kabinet uit voorzorg dan niet nu al in? Het afgelopen jaar hebben we toch gezien dat het kabinet telkens te laat heeft ingegrepen. De Partij voor de Dieren begrijpt ook echt niet dat er veel te laat is besloten om de kerstvakantie voor basisscholen te vervroegen. Dat hebben velen vandaag al aangegeven. Wat een hard gelag voor kinderen, ouders en docenten! We maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van die langere kerstvakantie, met name over de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Er lag drie weken geleden namelijk al een advies van een OMT. Twee weken geleden drong de Kamer er al op aan om dat besluit op tijd te nemen, zodat scholen en ouders zich daarop zouden kunnen voorbereiden. Alle argumenten en scenario's lagen toen al op tafel.

Nu gaan de scholen dicht en blijven, zoals velen al hebben aangegeven, de IKEA en pretparken open en kun je nog steeds overdag naar de McDonald's. Het draagvlak voor het coronabeleid is tot een dieptepunt gedaald. Mijn fractie heeft geen moeite om te begrijpen waardoor dat komt.

Voorzitter. Ook wij willen iets zeggen over die boostervaccinaties. De campagne wordt op zich enorm versneld — eindelijk! — maar waarom nu pas? Waarom is dat niet eerder gedaan? Waarom is het niet mogelijk om nog voor de kerst al die 60-plussers een booster te geven? Het is uiteraard wel goed om te horen dat de minister gaat uitzoeken wat er mis is gegaan bij de advisering van de Gezondheidsraad. Ook dat vragen wij ons echt af.

De opkomst voor de boosterprik is op dit moment nog veel te laag. Hoe gaat de minister mensen ervan overtuigen dat zij die derde prik moeten halen? Is de Gedragsunit van het RIVM dit keer wel uitgenodigd op het Catshuis om bijvoorbeeld ook hierover te adviseren? Gedragswetenschappers zeggen het al heel lang: zet nou geen groepen weg als zondebok! Gaat de minister dit advies nou eindelijk een keer opvolgen? Wat de Partij voor de Dieren betreft, betekent dit bijvoorbeeld dat 2G in de prullenbak gaat en dat er geen vaccinatieplicht komt.

Voorzitter. Het huidige kabinet heeft tot nu toe laten zien vrij gemakkelijk grondrechten aan de kant te schuiven om haar eigen plannetjes er doorheen te drukken. Zelfs wanneer experts gehakt maken van de onderbouwing van het kabinet over 2G — een bierviltjeberekening en een belediging voor de wetenschap, zo is het genoemd deze week — is er nog steeds geen spoor van reflectie te bekennen. Dit baart de Partij voor de Dieren wel echt ernstig zorgen, zeker omdat Nederland betrokken blijkt bij een ontwerp van een Europees digitaal identiteitsbewijs als opvolger van die huidige coronapas. Een ID-kaart waarmee burgers intensief gevolgd kunnen worden. De Partij voor de Dieren heeft hier vanaf het begin voor gewaarschuwd. De QR-code zou tijdelijk zijn, maar er werd geen einddatum aan gekoppeld. Sluipenderwijs worden steeds meer van onze privacyzaken opgeheven. Wat vindt deze minister van die plannen van de Europese Commissie? Klopt het echt dat Nederland hierbij zo nauw betrokken is? Zo ja, hoe verhoudt dat zich dan tot de belofte dat het DCC en het coronabewijs tijdelijk zouden zijn?

Voorzitter. Tot slot reizen. Hoe staat het nou eigenlijk met die extra maatregelen om de import van nieuwe virusvarianten te vertragen, zoals een testverplichting bij aankomst? Is de minister bereid om als bijvoorbeeld Europa niet thuis geeft eigenstandig maatregelen te nemen voor Nederland? En hoe staat het op dit moment met de voortgang van mijn twee weken geleden aangenomen motie voor een draaiboek op Schiphol?

Dank u wel.