Mest­ver­branding en mest­ver­gisters


Mestvergisters produceren geen groene stroom, maar bruine stroom. We zijn het vieste jongetje van de Europese klas met jaarlijks 75 miljard kilo mest. Als je dat zou verdelen onder alle Nederlanders, zou iedereen elk jaar 35 ligbaden vol poep krijgen.

De huidige 'oplossing' voor het mestprobleem is er weer één vanuit hetzelfde denken als waardoor de problemen zijn veroorzaakt. Nederland heeft onder het mom van 'groene stroom' al 4,36 miljard euro subsidie uitgegeven aan mestvergisters. Maar het kleine beetje energie dat de mestvergisters opleveren, komt niet uit de lucht vallen. Om onze bio-industrie draaiende te houden, worden er grote hoeveelheden soja en maïs als veevoer ingevoerd uit landen als Brazilië en Argentinië. Dit hele proces kost jaarlijks net zo veel energie als vijf miljoen huishoudens gebruiken. De schamele opbrengsten van de mestvergisters staan daarmee in schril contrast.

We verspillen veel te veel energie aan de bio-industrie en we wekken er maar heel weinig energie mee op. Voor omwonenden brengen de mestvergisters bovendien heel veel overlast met zich mee. Mensen worden letterlijk ziek van mestvergisters. Veel omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. En na al deze kosten en overlast, blijven we kampen met een enorm mineralenoverschot in de vorm van fosfaat en stikstof, want die stoffen verdwijnen niet door de mestvergister. Die mineralen verstikken onze natuur en waterkwaliteit.

Zie ook ons standpunt over Mestoverschot bij de bron aanpakken

Het standpunt Mestverbranding en mestvergisters is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws