Vragen Teunissen over finan­ciering van de vee-industrie door de Rabobank


Indiendatum: 10 jun. 2024

Schriftelijke vragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën over financiering van de vee-industrie door de Rabobank

1. Bent u bekend met het onlangs gepubliceerde rapport ‘Blocking a better world altogether – Rabobank’s bogus policy about animal welfare and sustainable agriculture’?[1]

2. Hoe reflecteert u op de uitspraak van World Animal Protection NL dat de Rabobank één van de drijvende krachten is geweest van het huidige agrarische model van industrialisering, zowel in Nederland maar ook in het buitenland, waaronder Brazilië?

3. Hoe reflecteert u op de uitspraak van World Animal Protection NL dat de Rabobank, door diens financiering van de intensivering en het financieel stimuleren van melkveehouders tot schaalvergroting na het loslaten van de melkquota, medeverantwoordelijk is voor de huidige stikstofcrises?

4. Herinnert u zich de schriftelijke vragen[2] van mijn fractie over de rol van JBS in grootschalige ontbossing, gigantische CO2-uitstoot, het veroorzaken van ernstig dierenleed, veroordeling voor corruptie, betrokkenheid bij kinderarbeid en schendingen van mensenrechten, alsmede belastingontwijking?

5. Steunt u de oproep van World Animal Protection NL aan de Rabobank om op korte termijn de banden met JBS te verbreken? Zo nee, waarom niet?

5. Wat vindt u van het feit dat de Rabobank geld investeert in de National Pork Producers Council, een coalitie van private bedrijven en stakeholders met een belang in de vee-industrie en die naar de Surpreme Court is gegaan om dierenwelzijnswetgeving te blokkeren?

6. Hoe beoordeelt u, mede in het licht van de verduurzaming van de financiële sector, het gegeven dat Nederlandse banken met een internationale tak investeren in bedrijven die bijdragen aan de vernietiging van biodiversiteit, het versnellen van klimaatverandering en mogelijk betrokken zijn bij criminele activiteiten?

7. Bent u het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat er niet alleen aandacht moet zijn voor groene financieringen maar dat het ook noodzakelijk is om bestaande niet-duurzame financieringen af te bouwen? Zo nee, waarom niet?

8. Maakt de afbouw van financiering van industriële grootschalige veehouderijsystemen en vleesgiganten onderdeel uit van de gesprekken die u voert met financiële instellingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

9. Welke rol ziet u voor banken in de Nederlandse transitie naar een “dierwaardige veehouderij”?

[1] Blocking a better world altogether (worldanimalprotection.nl)
[2] Kamerstuk 2024D03965

Interessant voor jou

Vragen Hirsch/Teunissen over de exportkredietverzekering voor het LNG-project in Mozambique

Lees verder

Vragen Kostic over het schokkende onderzoeksrapport over dierenpark Mondo Verde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer