Motie Ouwehand over het gat in de uitkoop­re­geling dichten dat het mogelijk maakt zowel uit te kopen als uit te breiden


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet miljarden euro’s heeft uitgetrokken voor het uitkopen van veehouderijen;

constaterende dat het op dit moment mogelijk is dat grote varkensbaronnen met miljoenen euro’s aan belastinggeld één vestiging laten uitkopen, om vervolgens op een andere locatie uit te breiden;

constaterende dat dit zorgt voor nog verdere schaalvergroting en oneerlijke concurrentie voor kleinschalige bedrijven;

constaterende dat uitbreiden en uitkopen tegelijk verspilling is van belastinggeld; verzoekt de regering dit gat te dichten, bijvoorbeeld door het invoeren van een vergunningplicht bij intern salderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Graus/Kostic over verzamelde dierendata en DNA-gegevens koppelen aan de registratie van fokker tot eigenaar

Lees verder

Motie Beckerman/Kostic over alle btw-tarieven voor diergeneeskundige handelingen voor gezelschapsdieren vastzetten op 9%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer