Mest­over­schot bij de bron aanpakken


De Partij voor de Dieren wil dat de problemen rond mest en stikstof bij de bron worden aangepakt. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak (stikstof) en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. Voor de Partij voor de Dieren is de oplossing duidelijk: minder dieren betekent minder mest en dat betekent minder problemen.

Het mestprobleem wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat de kringloop in de Nederlandse veehouderijsector de afgelopen decennia bruut is verstoord. Veevoer halen we uit Zuid-Amerika, waar het regenwoud wordt gekapt om daar soja te gaan verbouwen. Die soja wordt verwerkt tot veevoer voor de dieren in de Nederlandse vee-industrie. Het vlees exporteren we o.a. naar China en in Nederland blijven we met een hele berg stront achter.

We kunnen die kringloop weer nationaal sluiten als we 75% minder dieren houden. We hoeven dan geen veevoer meer te importeren en alle mest die geproduceerd wordt kan dan verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt worden. Het gebruik van kunstmest kunnen we vervangen door plantaardige mest en groenbemesters.

Mestverwerking, de oplossing van de kabinetten Rutte om van het mestoverschot af te komen, is geen houdbare oplossing. Mestvergisters leveren amper energie op, veroorzaken veel stank en overlast voor buurtbewoners en kunnen bovendien gevaarlijk zijn. Daarnaast is mestvergisting omgeven door mestfraude: de hoge overheidssubsidies en de geringe controle op de mesttransporten maken mestvergisting voor criminelen een aantrekkelijk verdienmodel om allerlei ongewenste stoffen ‘kwijt te maken’. Bovendien zorgen mestvergisters voor een excuus om de vee-industrie in stand te houden.

Het standpunt Mestoverschot bij de bron aanpakken is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws