Stads­landbouw stimu­leren


De Partij voor de Dieren wil dat (biologische) stadslandbouw wordt gestimuleerd. Stadslandbouw is de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes in en rond de stad voor de consumptie door bewoners. Bijvoorbeeld eetbaar groen in de stad. Plukfruit in parken en bij scholen. Of tuinen op tijdelijk braakliggende gronden.

Stadslandbouw gaat echter niet alleen over voedselproductie in de stad, maar ook over vergroening, duurzaamheid, werkgelegenheid, educatie, community building en waardecreatie van lege grond. Het helpt bij de bewustwording over de waarde van voedsel en het kan de verbinding tussen burger en voedsel, tussen stad en platteland en tussen boer en burger herstellen.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de toekomst van de voedselvoorziening. Steden kunnen hier een belangrijke rol in gaan spelen door in te zetten op duurzame, lokale en gifvrije teelt van groenten.

Het standpunt Stadslandbouw stimuleren is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer