Gentech­vrije landbouw


De Partij voor de Dieren wil geen gentech in de landbouw. Gentech betekent genetische manipulatie. Een manier om in het laboratorium de eigenschappen van planten en dieren aan te passen. Gentech zorgt bijvoorbeeld voor minder verschillende soorten. En voor meer gebruik van gif. Het vormt dus een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Biologisch voedsel is gentechvrij voedsel.

De erfelijke eigenschappen van planten hebben zich ontwikkeld in een langdurig proces. Hierdoor hebben planten zich heel goed aan elkaar en aan de natuurlijke omstandigheden van hun omgeving aangepast. Er is een goed evenwicht tussen alle verschillende soorten levensvormen ontstaan. De genetische manipulatie van planten zorgt ervoor dat dit natuurlijke ecosysteem beschadigd wordt. Het tast niet alleen de gezondheid van planten aan, maar vormt ook grote risico's voor de biodiversiteit. Genetisch gemanipuleerde planten kunnen namelijk hun natuurlijke soortgenoten verdringen. Ze verstoren het ecosysteem. Ook leidt het vaak tot een toename van giftige bestrijdingsmiddelen.

Wij willen een verbod op genetische manipulatie van planten. De Partij voor de Dieren vindt dat tot dat moment het belangrijk is dat de burger goed wordt ingelicht. Producten die gentechingrediƫnten bevatten moeten dit duidelijk vermelden. Ook moeten landen de vrijheid houden om producten en teelt van gentechgewassen te weigeren, zolang er geen Europees totaalverbod hierop is.

Monsanto
De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van genetische manipulatie en extreem gebruik van landbouwgif. Multinational Monsanto is inmiddels het icoon geworden van schadelijke landbouw. Het bedrijf produceert massaal landbouwgif en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook heeft Monsanto wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd om de schadelijkheid van landbouwgif in twijfel te trekken.

Genetische manipulatie en grootschalig gebruik van giffen zijn schadelijk voor de natuur en het milieu. Het leidt tot ontbossing, tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt vervolgens tot de vernietiging van onze kwetsbare maar essentiƫle biodiversiteit. Inclusief de bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn. Dit betekent ook dat de consument afhankelijk wordt van een paar bedrijven, zoals Monsanto, die onze voedselvoorziening monopoliseren.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een gentechvrij Europa. Dat investeert in de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen en een gifvrije landbouw. Ook zetten wij ons in de Tweede Kamer, de provincies, de waterschappen, de gemeentes en in Europa in voor duurzame landbouw, biologische boeren en regionale producten.

Het standpunt Gentechvrije landbouw is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen