Gentech­vrije landbouw


De Partij voor de Dieren is uitgesproken tegen het genetisch manipuleren van planten. Genetisch manipuleren van planten vormt een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit.

De erfelijke eigenschappen van planten hebben zich ontwikkeld in een langdurig proces. Hierdoor hebben planten zich optimaal aan elkaar en aan de natuurlijke omstandigheden van hun omgeving aangepast en is een dynamisch evenwicht tussen de diverse levensvormen ontstaan. De genetische manipulatie van planten en het toepassen daarvan voor technologische doeleinden (biotechnologie) vormt een drastische breuk in het natuurlijke ecosysteem. Ze tast niet alleen de integriteit van planten aan, maar vormt ook grote risico's voor de biodiversiteit. Genetisch gemanipuleerde planten kunnen immers hun natuurlijke soortgenoten verdringen en in het algemeen het ecosysteem ontwrichten. Herbicidenresistente gewassen zoals gentechsoja- en mais hebben geleid tot een toename van giftige bestrijdingsmiddelen. Deze gewassen vormen ook een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt wanneer zij zich gaan vermengen.

Wij pleiten ervoor dat er een verbod komt op genetische manipulatie van planten. De Partij voor de Dieren vindt dat tot dat moment het belangrijk is dat de burger goed wordt ingelicht en wil daarom dat bij producten die gentechingrediƫnten bevatten dit duidelijk wordt vermeld. Wij willen ook dat zolang er geen Europees totaalverbod op gentechgewassen is, de individuele lidstaten de vrijheid houden om producten en teelt van gentechgewassen te weigeren.

Monsanto

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van genetische manipulatie en extreem gebruik van landbouwgif.

Multinational Monsanto is inmiddels het icoon geworden van schadelijke landbouw. Het bedrijf produceert massaal landbouwgif en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook heeft Monsanto wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd om de schadelijkheid van landbouwgif in twijfel te trekken.

Genetische manipulatie en grootschalig gebruik van giffen zijn schadelijk voor de natuur en het milieu. Het leidt tot ontbossing, tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt vervolgens tot de vernietiging van onze kwetsbare maar essentiƫle biodiversiteit, inclusief de bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn. Dit betekent ook dat de consument afhankelijk wordt van een paar bedrijven, zoals Monsanto, die onze voedselvoorziening monopoliseren.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een gentechvrij Europa, dat investeert in de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen en een gifvrije landbouw. Ook zetten wij ons in de Tweede Kamer, de provincies, de waterschappen, de gemeentes en in Europa in voor duurzame landbouw, biologische boeren en regionale producten.

Het standpunt Gentechvrije landbouw is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer