Strengere regels keur­merken


De Partij voor de Dieren is geen voorstander van keurmerken die door de branche zelf vastgesteld worden. De overheid moet een regierol hebben als het gaat om maatschappelijke waarden als dierenwelzijn, volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu door veel hogere minimum beschermingsnormen vast te stellen op het gebied van dierenwelzijn, fair trade, volksgezondheid en milieu dan nu het geval is. Keurmerken kunnen daarbij hooguit ondersteunend zijn.

Met het invoeren van keurmerken pretendeert de branche dat maatschappelijke waarden geborgd zijn, zonder dat de maatschappij invloed heeft op de criteria voor zo'n keurmerk. Ook wordt er geen onafhankelijke controle uitgeoefend: de slager keurt zijn eigen vlees.

De criteria van keurmerken zijn bovendien vaak minder zichtbaar dan het keurmerk zelf, waardoor de consument misleid kan worden. Het keurmerk wekt de indruk dat een product in orde is, maar het is maar de vraag of de consument het daar op basis van de criteria wel mee eens is.

Het standpunt Strengere regels keurmerken is onderdeel van: Voedsel en landbouw

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer