Inbreng SO Landbouw- En Visse­rijraad van 20 november 2023


13 november 2023

‘EU Forest Strategy for 2030’ en Andere bosproducten dan hout

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de agenda en hebben de volgende vragen. Kan de minister aangeven hoe conform de motie van het lid Christine Teunissen c.s. (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1582) Nederland in de Raad heeft benadrukt dat tijdens de onderhandelingen over een EU-Mercosur akkoord de EU-ontbossingsverordening niet wordt ondermijnd? Wat waren de reacties en welke landen ondersteunden de oproep en welke niet? Wanneer zal er verder gesproken worden over de EU-ontbossingsverordening in L&V-raad en wanneer moet Nederland input leveren op review die gepland staat voor 2024?


Vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en Noordzee 2024

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de agenda en dat er een tweede gedachtewisseling zal plaatsvinden over onderhandelingen voor de vangstmogelijkheden voor 2024, waaronder de visbestanden in de Noordzee. De inbreng van de minister zal gericht zijn op het vissen op het niveau van ‘maximale duurzame opbrengst’ (maximal sustainable yield, MSY) en dat er aandacht is voor de mogelijke sociaaleconomische gevolgen. Kan de minister aangeven hoe hij de sociaaleconomische gevolgen wil aankaarten zonder aan MSY te tornen? Is het bedoeling dat vissers zullen worden gecompenseerd wanneer de MSY naar beneden worden bijgesteld? Zo ja, vindt de minister het proportioneel om compensatie te geven aan een sector, die mede veroorzaker is van de lage visstand? Is er al in beeld welke visbestanden naar beneden bijgesteld zullen gaan worden? En wat dit betekent voor sociaaleconomisch perspectief en mogelijke compensatie? Is de minister bekend met onderzoek dat aantoont dat ICES hogere vangstmogelijkheden adviseert omdat ze willen voldoen aan het verzoek van de EC[1]? Zo ja, is de Minister het eens dat voorgesteld quota van ICES naar beneden zouden moeten bijgesteld worden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20309283

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan begroting Binnenlandse Zaken 2024

Lees verder

Inbreng SO Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer