Motie Teunissen c.s. over een voorstel om Lelystad Airport defi­nitief niet te openen voor de commer­ciële burger­lucht­vaart


20 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het openen van Lelystad Airport onwenselijk is voor het klimaat, de volksgezondheid en vanwege de schaarse stikstofruimte;

verzoekt de regering met een voorstel te komen om Lelystad Airport definitief niet te openen voor de commerciële burgerluchtvaart;

verzoekt de regering tevens in overleg met lokale autoriteiten en inwoners een alternatief te presenteren voor een maatschappelijke investering in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Grinwis
Kröger
Beckerman
Bamenga
Dassen


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, NSC, D66, BBB, CDA, SP, CU, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, DENK, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over uitspreken dat we alles op alles moeten zetten om de Europese bodems weer gezond te maken

Lees verder

Motie Ouwehand over dierenleed voorkomen door beperkingen voor de fok en aanvoer van dieren in de (melk)veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer