Inbreng SO Wijzi­gingen Natuur­her­stel­ver­or­dening van 15 december 2023


15 december 2023

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de stukken en hebben hier nog enkele kritische vragen over. De leden vinden de opstelling van Nederland tijdens de onderhandelingen over de Natuurherstelverordening onacceptabel. Het stelt deze leden teleur dat de minister, die toch doordrongen is van het enorme belang van gezonde ecosystemen, er alles aan lijkt te hebben gedaan om ervoor te zorgen dat natuurherstel een wassen neus wordt. Dat er wederom allerlei geitenpaadjes worden gezocht en gevonden. Dit omdat de minister bang zegt te zijn voor verdere juridificering. De leden vinden het een zeer zorgwekkend teken dat de oude denkfouten nog steeds springlevend zijn. De natuur kan prima zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Dat betekent dat je niet bang moet zijn voor juridificering, maar juist voor ónvoldoende bescherming en herstel van de natuur! De natuur zorgt voor gezonde bodems om voedsel te produceren. De natuur produceert zuurstof. De natuur levert water. Is de minister het ermee eens dat de natuur de basis van ons bestaan is? Erkent de minister dat we, als mensen, niet zonder de natuur kunnen? Zo ja, kan de minister uitleggen waarom zij zulke grote risico’s voor de basis van ons bestaan, te rechtvaardigen vindt? Hoe verantwoordt de minister dat zij meer bezig is met vermeende juridificering dan met het veiligstellen van de natuur voor huidige en toekomstige generaties? De leden van de Partij voor de Dieren wijzen erop dat juridificering slechts het gevolg is van gebrekkige natuurbescherming, waardoor er opgetreden dient te worden tegen activiteiten die de leefomgeving van de Nederlanders nog verder aantast. Is de minister het ermee eens dat de natuur, die er nog is, juist moet worden beschermd door bestaande wetgeving? Zo ja, waarom wil de minister deze wetgeving minder effectief maken? Zo nee, waarom niet? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie willen verder begrijpen, hoe de minister denkt dat Nederland er in de toekomst uit zal zien wanneer we de natuur niet beschermen en vooral herstellen? Kortom, wat gebeurt er als we door blijven gaan zoals we nu doen met de landbouw? Wat zijn de gevolgen voor Nederland op gebied van verdere verzuring, verstening, verdroging, en vervuiling?

De leden lezen wederom dat Nederland zich zeer heftig heeft verzet tegen het opnemen van kwantitatieve doelen in de Natuurherstelverordening, vanwege het feit dat de minister vindt dat Nederland een “dichtbevolkt” land is, waarin ook andere belangrijke maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en de energietransitie moeten worden uitgevoerd. Kan de minister nogmaals uitleggen waarom Nederland zo vol is? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie wijzen erop dat Nederland vol is met dieren die gefokt en gebruikt worden in de veehouderij. We gebruiken de helft van al onze grond voor de vee-industrie. Voor honderden miljoenen dieren, maar ook om veevoer op te verbouwen. Dit allemaal om vervolgens vlees en andere dierlijke producten te produceren grotendeels voor de export. Dát zijn de uitzonderlijke kenmerken van ons land die Nederland “dichtbevolkt” laten lijken. En in plaats van de oorzaken van de slechte staat van de natuur aan te pakken zet de minister in op het afzwakken van verordeningen die de natuur, de basis van ons bestaan, beschermen en herstellen. Erkent de minister dat Nederland ruimte genoeg heeft voor essentiële natuur, wanneer we veel minder vlees en zuivel gaan produceren en consumeren? Dat het dus een kwestie is van waar je prioriteit aan geeft? Zo nee, hoe gaat de minister ervoor zorgen dat Nederland niet verder verdroogt of ten onder gaat aan vervuiling als gevolg van de productie van vlees en melk?

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over de verkiezingsuitslag

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan debat over het landbouw- en natuurbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer